Konjunkturrapporter
Inom ramen för Stockholm Business Alliance följer regionen konjunkturutvecklingen i Stockholmsregionen genom konjunkturrapporter varje kvartal. Förutom att följa hela regionen i en gemensam rapport, görs konjunkturrapporter för Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Dalarnas län och Östergötlands län. Rapporterna följer utvecklingen inom ekonomisk tillväx, företagande, arbetsmarknad, befolkning, bostäder samt kommersiella övernattningar.

2017

Q1

Q2

2016

Q1

Q2

Q3

Q4

2015

Q1

Q2

Q3

Q4

English reports

English reports