I fokus

Fortsatt god konjunktur i Stockholm kv4 2017

2018-04-03

Stockholmskonjunkturen är fortsatt god med stark tillväxt i lönesumma, fler sysselsatta och stabil befolkningstillväxt, visar konjunkturrapporten för fjärde kvartalet 2017.