I fokus

Planerade bygginvesteringar i regionen

2017-04-11

Tyréns har sammanställt planerade byggprojekt i SBA-regionen med 55 kommuner i Stockholms närområde. Planerade investeringar uppgår till 902 miljarder till 2030.