Alla nyheter

Gott exempel från MIPIM – Knivsta

17 november 2015

Som en del i arbetet för att marknadsföra Knivsta deltar kommunen i nätverket Stockholm Business Alliance. En av flera aktiviteter är att närvara vid den årliga fastighetsmässan MIPIM i Frankrike. Där samlas fastighetsbolag, investerare, fastighetsutvecklare, regioner och kommuner för att marknadsföra sig och knyta kontakter för framtida samarbeten.

Företaget Bolite, som fokuserar på lägenheter för studenter och unga vuxna, letade tidigt 2014 efter sina första projekt. Både Knivsta och Bolite närvarade under MIPIM, vilket ledde till att ett möte hölls samma vår. ”Vi gillade Bolites tankar och det var tydligt att de kunde tillföra ytterligare en dimension till Knivstas pågående expansion”, säger Anders Carlquist som är exploateringschef i kommunen. Mötet blev startskottet för en långsiktig relation, där Bolite kommer skapa flera hundra lägenheter i Knivsta.

”Det finns en rad anledningar till att vi vill verka i Knivsta idag och i framtiden, varav en av de viktigaste är den goda kontakt vi byggt upp med kommunen under det år vi arbetat ihop. Även om vi förstått det först i efterhand, så har ju Stockholm Business Alliance spelat en viktig roll för att vi skulle lära känna Knivsta kommun”, säger Oscar Engellau, vice VD för Bolite.