Alla nyheter

Bill & Melinda Gates Foundation intresserade av regionen

18 november 2015

Som ett resultat av Life Science Hotlist är Gates Foundation nyfikna på Stockholmsregionens investeringspotential inom Life Science. SBRD’s Business Development Manager Ylva Hultman hade ett möte med Melinda Gates i juni i samband med den senares Sverigebesök. Där nämndes hotlist och nu kommer organisationen att återvända för ett längre möte då de vill träffa flera av Life Science-företagen presenterade på listan.

Har din kommun Life Science-företag som kan dra nytta av att marknadsföras på hotlist för att öka sina möjligheter att få utländskt kapital?

Prata i det fallet med Ylva Hultman för att få vidare information kring de kriterier som behöver uppfyllas.

Läs mer om Bill & Melinda Gates Foundations intresse av regionen (eng) »