Alla nyheter

Studiebesök Södertälje Science Park

19 februari 2016

Torsdagen den 18 februari träffades en grupp Life Science-intresserade kommuner och organisationer för ett studiebesök i Södertälje. Där bjöd SBRs Business Development Manager Ylva Hultman tillsammans med Biovation Park och Södertälje kommun på ett fullspäckat program.

Under dagens föreläsningar och möten om olika initiativ för Life Science i Södertälje var den gemensamma nämnaren den stora möjlighet som nerläggningen av Asta Zenecas FoU-avdelning 2012 gav. Med facit i hand framgick att Södertälje klarat den stora omställning som igångsattes relativt  bra. Många nya företag har växt fram i tomrummet efter Astra Zenecas forskningsdel och mycket av den kompetens som blev tillgänglig har tillvaratagits i nya projekt och lett till företagsidéer.

FullSizeRender (4)

Under dagen fick vi träffa såväl mindre som större företag vilka vuxit fram sedan 2012, däribland MetaSafe, SP Process Development (bilden ovan) och Swetox, såväl som organisationerna bakom, Biovation Park, inkubatorn Uppsala Innovation Center mfl.

Astra Zenecas Anders Hallström besökte också gruppen och berättade om deras miljardinvestering på ny fabrik i Södertälje. En fråga uppstod kring vilka kriterier Astra Zeneca tittat på när Södertälje som site stod i konkurrens andra globala platser, en prövning där Södertälje drog det längsta strået. Dessa kriterier var:

Investment climate
Manufacturing competence
Proximity to R&D centres
Stable climate
Political stable

För frågor om studiebesöket är du välkommen att kontakta ylva.hultman@stockholm.se