Alla nyheter

Konjunkturrapport visar på tillväxt

31 mars 2016

I SBA’s konjunkturrapport för kvartal 4 2015 kan du läsa om hur Stockholmsregionens näringsliv uppvisar en fortsatt positiv utveckling under årets sista kvartal. Lönesumman visar en god tillväxt för Stockholmsregionen jämfört med motsvarande kvartal 2014.

Under fjärde kvartalet 2015 startades det totalt 8 701 företag i Stockholmsregionen vilket innebär en ökning med 9 procent jämfört med samma kvartal 2014. Under 2015 har totalt 30 800 nya företag startats motsvarande en ökning på mer än 5 procent i förhållande till de fyra föregående kvartalen.

Arbetsmarknaden fortsätter utvecklas positivt. Antalet lediga jobb ökar medan antalet varsel minskar. Arbetslösheten i Stockholmsregionen är oförändrad jämfört med sista kvartalet 2014.

Under 2015 har regionen fått närmare 49 000 fler invånare vilket motsvarar en befolkningsökning om 1% i regionen.

Bostadsbyggandet i regionen minskade jämfört med samma kvartal 2014. Totalt har drygt 19 700 lägenheter påbörjats i regionen under 2015.

Hitta ovan rapport i sin helhet samt SBA-länens individuella rapporter HÄR

Från 2016 kommer även Dalarnas och Östergötlands konjunkturrapport vara tillgänglig.