Alla nyheter

Nöjd kund index, NKI, ökar för SBA-kommunerna

30 maj 2016

Upplands-Bro, Örebro och Lidingö placerar sig högst bland SBA-kommunerna i Servicemätningen avseende 2015-års myndighetsärende mot företag med NKI 79, 76 respektive 74. Totalt sett har NKI (nöjd-kund-index) ökat något från förra mätningen.

40 av 54 SBA-kommuner har genomfört servicemätningen detta mellanår innan det blir obligatoriskt att mäta varje år inom ramen för SBA-partnerskapet. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 56 kommuner i Sverige genomfört samma undersökning.

  • Lidingö vinner totalrankingen för brandtillsyn med NKI 88
  • Upplands-Bro vinner totalrankingen för bygglov med NKI 78
  • Vaxholm vinner totalrankingen för markupplåtelse med NKI 89
  • Stockholms stad vinner totalrankingen för miljö- och hälsoskydd med NKI 80 (Sala och Danderyd hade högre NKI men för få ärenden för att ingå i SKLs ranking)
  • Upplands-Bro vinner totalrankingen för livsmedelskontroll med NKI 85
  • Järfälla vinner totalrankingen för serveringstillstånd med NKI 88
  • Örebro vinner SKLs ranking för större kommuner (>40 000 invånare) med NKI 76

Resultatet för SBA-kommunerna presenteras i en SBA-rapport: Servicemätning 2015-års ärende På SKLs hemsida finns resultatet för samtliga kommuner som genomfört undersökningen.