Alla nyheter

Stockholms hotellrapport 2016

11 juli 2016

Rapporten är gjord av Annordia på uppdrag av Invest Stockholm och omfattar en kartläggning av befintliga och planerade hotell samt en prognos av efterfrågan på kommersiellt boende 2016-2020. Prognosen av efterfrågan på kommersiella bäddar och rum baseras bland annat på den historiska tillväxttakten samt förväntad BNP-utveckling.

Enligt prognosen i rapporten finns det behov av fler hotellrum i Stockholmsregionen för att möta framtida tillväxt av efterfrågan. För att motverka perioder av kapacitetsbrist finns det därför behov av ytterligare hotellprojekt i Stockholm.

För frågor, kontakta Karin.Strassburg@stockholm.se

Läs rapporten här