Alla nyheter

Fakta om företagandet 2015

18 augusti 2016

Vill du veta mer hur regionens företagande och ekonomi gick 2015 ska du läsa den nypublicerade rapporten ”Fakta om företagande 2015”. Här hittar du information om BRP, företagsstorlek, antal nystartade företag, branschstruktur mm. Rapporten går också in på utländskt ägande samt arbetskraft och befolkning.

Informationen omfattar samtliga SBA-län. Läs rapporten här: Fakta om företagandet 2015

För frågor kontakta stefan.frid@stockholm.se