Alla nyheter

Konjunkturrapporten visar fortsatt positiv utveckling i Stockholm

27 september 2016

– Stockholms tillväxt fortsätter, arbetsmarknad stärks och bostadsbyggandet tar fart vilket är glädjande och viktigt för stadens fortsatta utveckling, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

6378 företag startades i länet under andra kvartalet, varav 3 761 i staden. För länet är det en ökning med 20 % och för staden 21 % jämfört med andra kvartalet 2015. Sysselsättningen i länet ökade mest inom byggindustrin samt företag verksamma inom vård och omsorg under andra kvartalet. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 35 000 fler invånare varav 10 800 i staden motsvarande befolkningsökningar på två respektive en procent. Bostadsbyggandet ökade i både länet och staden jämfört med andra kvartalet 2015. Totalt har drygt 15 800 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 6 500 i staden.

Läs rapporten i sin helhet samt SBA-länens individuella rapporter här.