Alla nyheter

Positiv utveckling i Stockholm

20 december 2016

Konjunkturrapporten för  tredje kvartalet visar Stockholms positiva utveckling. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad. 4966 företag startades i länet under tredje kvartalet, varav 2 965 i staden. För länet är det en minskning med två procent och för staden med en procent jämfört med tredje kvartalet 2015.

På arbetsmarknaden utvecklas sysselsättningen positivt. Sysselsättningen i länet ökade mest inom IT-branschen samt företag verksamma inom vård och omsorg under tredje kvartalet. Antalet lediga jobb ökar i både Stockholms län och stad med antalsmässigt störst ökning bland företag verksamma inom finansiell verksamhet och företagstjänster. Antalet varsel ökade i länet men minskade i staden. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015.

Läs rapporten i sin helhet samt SBA-länens individuella rapporter här.