Alla nyheter

Konjunkturrapport visar fortsatt positiv utveckling

24 mars 2017

Under fjärde kvartalet fortsatte Stockholms positiva utveckling, med undantag för ökningar av varsel och konkurser. Lönesumman ökade jämfört med motsvarande kvartal 2015 i både Stockholms län och stad. 6 724 företag startades i länet under fjärde kvartalet, varav 4 001 i staden. Detta innebar mindre ökningar för både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2015.

På arbetsmarknaden utvecklades sysselsättningen positivt under fjärde kvartalet. Sysselsättningen i länet ökade mest inom branscherna information och kommunikation samt företag inom byggbranschen. Antalet lediga jobb ökade i både Stockholms län och stad med störst ökning bland företag verksamma inom information och kommunikation. Antalet varsel ökade dock kraftigt, både i länet och i staden. Arbetslösheten fortsatte minska i både Stockholms län och stad jämfört med samma kvartal 2015.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått 37 600 fler invånare varav 12 100 i staden motsvarande befolkningsökningar på 1,7 respektive 1,3 %.

Bostadsbyggandet ökade med stora tal i både länet och staden jämfört med fjärde kvartalet 2015. Totalt har drygt 19 400 lägenheter påbörjats i länet under de senaste fyra kvartalen, varav 7 500 i staden.

Läs rapporten i sin helhet samt SBA-länens individuella rapporter här.