Alla nyheter

SBA-konferens om kommunal myndighetsutövning

28 mars 2017

Välkommen till SBA-konferensen den 25-26 april då vi genom kraftsamling ska utveckla den kommunala myndighetsutövningen i regionen. Vi har bjudit in såväl företag, Svenskt Näringsliv och Tillväxtverket, som Sveriges kommuner och landsting och flera statliga myndigheter för att hjälpa oss framåt i detta arbete.

Genom ett aktivt engagemang från deltagarna ska vi kartlägga Stockholmsregionens nuläge, utbyta erfarenheter och i workshops diskutera hur vi genom samverkan kan stärka den kommunala myndighetsutövningen.

Antalet platser är begränsat till 260 och det börjar bli fullt. Det är först till kvarn som gäller – vi behöver din anmälan senast 10 april.

Här kan du ta del av programmet!

 

25 april 2017

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:15 Välkommen!
Ingela Lindh, stadsdirektör Stockholms stad, ordförande, Stockholm Business Alliance (SBA)
Thomas Forslin, Moderator (processledare: Förenkla – helt enkelt, SKL)

13:15-13:55 Den kommunala myndighetsutövningen; nuläge och utmaningar
Paneldiskussion:
Ingela Lindh, stadsdirektör, Stockholms stad
Christer Östlund, ansvarig kommunrelationer, Svenskt Näringsliv
Anna Johansson, chef Starta och driva, Tillväxtverket

13:55-14:15 SBAs NKI-undersökning 2016
Stefan Frid, ansvarig Näringslivsservice SBA

14:15-14:45 Digitalisering: så når vi framgång
Åsa Zetterberg, sektionschef på avdelningen för digitalisering, Sveriges kommuner och landsting (SKL), ledamot i regeringens digitaliseringsråd
Sara Helmersson, bygg- och miljödirektör, Norrtälje kommun

14:45-15:15 Samverkan: statliga myndigheter vs kommun
Paneldiskussion: så kan statliga myndigheter stödja kommunerna att lyckas i sin myndighetsutövning
Gunnar Söderholm, chef Miljöförvaltningen, Stockholms stad
Daniel Selin, statsinspektör, Livsmedelsverket
Kerstin Cederlöf, stf Generaldirektör, Naturvårdsverket

15:15-15:45 Fika

15.45-17:00 Simultana anföranden:

Bygglov

Samhällsbyggnadsprocessen: Vad pågår, var finns glappen, vad behöver göras?
Paneldiskussion:
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör, Lantmäteriet
Göran Persson, avdelningschef, Boverket
Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna och ordförande stadsbyggnadsbenchen
Anna Sander, Huvudprojektledare Rosendal , Uppsala kommun samt utredare: Kommittén för modernare byggregler 2017:05

Digitaliserad bygglovsprocess; ”Får jag lov?”
Maria Rydqvist, projektledare ”Får jag lov?”, Boverket

Miljötillsyn

Miljötillsynsutredningen
Kerstin Cederlöf, särskild utredare Miljötillsynsutredningen och ställföreträdande generaldirektör, Naturvårdsverket.

Tillsynsvägledning
Gunnar Söderholm, chef Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Livsmedelskontroll

Nuläge och utmaningar inom livsmedelskontrollen
Daniel Selin, statsinspektör, avd. styrning och uppföljning, Livsmedelsverket

Serveringstillstånd

Nuläge och utmaningar inom alkohollagen
Anne-Lie Magnusson, utredare enheten för alkoholprevention, Folkhälsomyndigheten
Anna-Lena Persson, utredare enheten för alkoholprevention, Folkhälsomyndigheten

Markupplåtelse

Polisen: regeltolkning, utveckling och behov av samverkan
Thomas Eriksson, nationellt ansvarig för polisens tillståndsverksamhet

18:30 Fördrink

19:00 Middag (inklusive prisutdelning till NKI-vinnarna 2016)

 

26 april 2017

08:45-09:00 Inledning

09:00-09:30 ”Goda exempel” och pågående projekt i kommunerna
Bordsdiskussion efter myndighetsområde

09:30-10:00 Så tycker företagen om den kommunala myndighetsutövningen
Paneldiskussion:
Jesper Kansbod, public affairs manager, OKQ8
Mikael Åslund, regionchef Stockholm, JM
Peter Jansen, etableringschef, Rusta
Susanna Ståhl, director of operation, Nordic Choice Hotels

10:00-10.30 Paus

10:30-11:50 Workshop efter myndighetsområde 
Så utvecklar vi tillsammans den kommunala myndighetsutövningen
Processledare:
Bygglov, Åsa Larsson, bygglovschef, Gävle
Miljötillsyn, Helena Aronsson, kommunservice, Örebro
Livsmedelskontroll, Maria Pihlajärvi, livsmedelschef, Norrköping
Serveringstillstånd, Henrik Larsson, alkoholhandläggare, Uppsala
Markupplåtelse, Annika Linde, chef upplåtelser och tillstånd, Södertälje

11:50-12:00 Avslutning
Anna Gissler, VD Invest Stockholm

12:00-13:00 Lunch

För mer info, kontakta Stefan Frid, stefan.frid@stockholm.se