Alla nyheter

Amazon Web Services (AWS) etablerar datacenterregion för molntjänster i Stockholmsområdet

4 april 2017

Idag offentliggjorde Amazon Web Services (AWS) sina planer på att bygga en datacenterregion för molntjänster i Stockholmsområdet. Därmed stärker Sverige sin position som världsledande inom grön storskalig datacenterdrift och Stockholmsregionen blir en nordeuropeisk hub för kvalificerade molntjänster.

Arbetet med etableringen har skett i ett långsiktigt och nära samarbete mellan Invest Stockholm, initiativet Data Centers by Sweden som leds av Business Sweden samt lokala partners.

Läs mer här!