Alla nyheter

Planerade bygginvesteringar i regionen

11 april 2017

Tyréns har gjort en sammanställning av planerade byggprojekt i SBA-regionen med 55 kommuner i Stockholms närområde. De huvudsakliga resultaten är:

• Planerade investeringar uppgår till 902 miljarder till 2030, varav mer än hälften planeras 2017 och 2018.

• Drygt hälften (461 miljarder) av planerade bygginvesteringar avser flerbostadshus. Även spår- och järnväg är en stor post (103 miljarder).

• Planerade investeringar har ökat med ungefär 5 % sedan Tyréns kartläggning från 2015.

Tyréns har även beräknat behovet av arbetskraft för att genomföra planerade bygginvesteringar i Stockholms län och ser att länets utbud av arbetskraft inte räcker till inom byggnads och anläggningsarbetare, byggnadshantverkare och målare och lackerare, varken för 2017 eller 2018.

Ta del av rapporten här!