Alla nyheter

Stadens service till företag blir allt bättre

25 april 2017

Idag presenterats 2016-års servicemätning av Nöjd-kund-index (NKI). Samtliga 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen har undersökts.

Företagare i Stockholm tycker att stadens service har förbättrats det senaste året. NKI har gått upp till 70, från 68 förra året. De olika myndighetsområdena får generellt bra betyg, med undantag för bygglov som tappar.

Här kan du ta del av 2016-års resultat av Nöjd-kund-index.