Alla nyheter

Stockholmskonjunktur fortsatt stark under första kvartalet 2017

20 juni 2017

Konjunkturen i Stockholm fortsätter att utvecklas positivt, visar Stockholm Business Regions senaste konjunkturrapport. Lönesumman i privat sektor ökar på bred front och företagandet växer.

Fler jobb och ökat företagande

Företagande i länet stärks i och med att det startas mer än elva nya företag per konkurs. Antalet sysselsatta invånare i länet ökar samtidigt med 35 300, eller 3 procent, under de senaste fyra kvartalen. Där har endast tillverkning och handel gått mot strömmen med färre sysselsatta. Antalet varslade personer och arbetslösheten minskade i såväl absoluta tal som i förhållande till arbetskraften jämfört med samma kvartal 2016.

Fler invånare

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 38 600 personer i Stockholms län, varav 13 300 i staden. Det motsvarar en ökning med 1,7 respektive 1,4 procent. Bostadsbyggandet minskade däremot i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2016, men har ökat med drygt 8 procent under de senaste fyra kvartalen.

– Stockholm fortsätter att utvecklas mycket positivt och står starkt rustat inför framtiden. Bostadsbristen är fortsatt det största tillväxthindret, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

 

Läs rapporten i sin helhet samt SBA-länens individuella rapporter här.