Alla nyheter

Mestadels stark konjunktur i Stockholm under andra kvartalet 2017

14 september 2017

Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark och de flesta konjunktur-indikatorer pekar åt rätt håll, visar konjunkturrapporten för andra kvartalet 2017.

Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2016 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation, företagstjänster, handel och bygg som främsta draglok. Trots att antalet konkurser ökar och antalet nya företag minskar, så stärks företagandet i Stockholm genom att det startas mer än åtta nya företag per konkurs i länet.

Stockholms arbetsmarknad är fortsatt stark, trots att arbetslösheten ökade i såväl absoluta tal som i förhållande till befolkningen jämfört med samma kvartal 2016. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 30 600 personer de senaste fyra kvartalen, där endast jordbruk, skogsbruk och fiske gått mot strömmen med färre sysselsatta. Vidare minskade antalet varslade personer.

– Det är väldigt positiva siffror, vi har ett starkt näringsliv i Stockholm. Huvudstaden fortsätter att vara ett draglok för den svenska ekonomin. Stockholm växer och vi ser att företag vill etablera och expandera här, vilket är bra. Men det ställer också krav. Vi har fått fart på bostadsbyggandet och bygger nu mer än under rekordåren på 60-talet, det är fortsatt prioriterat. Inte minst måste vi bygga fler hyresrätter, det är en viktig del i att behålla Stockholms konkurrenskraft även på längre sikt, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 39 500 personer varav 14 200 i staden, vilket motsvarar uppgångar på 1,8 respektive 1,5 procent. Bostadsbyggandet ökade i både länet och staden jämfört med andra kvartalet 2016. Sett till de fyra senaste kvartalen ökade byggandet med drygt 8 procent i länet medan det minskade med 2 procent i staden.

Läs rapporten i sin helhet samt SBA-länens individuella rapporter här.