Alla nyheter

Stockholmskonjunkturen Kv3: ökat företagande och fler sysselsatta

20 december 2017

Konjunkturen i Stockholm är fortsatt stark, visar konjunkturrapporten. Under tredje kvartalet 2017 ökade lönesumman samtidigt som företagandet stärktes med fler nya företag och färre konkurser jämfört med samma kvartal 2016. Arbetsmarknaden utvecklades också väl med ökad sysselsättning och färre varslade. Antalet lediga jobb minskade dock för tredje kvartalet i rad i Stockholms stad och län.

Lönesumman i privat sektor ökade jämfört med motsvarande kvartal 2016 i både Stockholms län och stad, med information och kommunikation, bygg, bank och försäkring samt utbildning som främsta draglok. Samtidigt stärktes företagandet med fler nya företag och färre konkurser.

– Återigen ser vi starka siffror som visar att Stockholm är en bra stad för företag och företagande. Fler nya företag, nya innovationer och ökad sysselsättning visar att staden utvecklas åt rätt håll. Att vi dessutom fått fart på bostadsbyggandet, inte minst av hyresrätter, ger bra förutsättningar för jobb och tillväxt, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd Stockholm.

På arbetsmarknaden har antalet sysselsatta invånare ökat med 30 000 personer i Stockholms län sedan tredje kvartalet 2016, vilket motsvarar en tillväxt på 2,5 procent. Vidare minskade antalet varslade personer under perioden medan arbetslösheten i förhållande till befolkningen förblev oförändrad jämfört med samma kvartal 2016. Dock minskade antalet lediga jobb för tredje kvartalet i rad i både Stockholms stad och län.

– Det är glädjande att Stockholms näringsliv fortsätter att växa och vara Sveriges ekonomiska draglok. Företagandet stärktes under tredje kvartalet och vi ser att såväl lönesumma som sysselsättning ökar i flertalet branscher, vilket borgar för en fortsatt god utveckling i Stockholm även framgent, säger Olle Zetterberg VD på Stockholm Business Region.

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 38 800 personer varav 14 500 i staden, vilket motsvarar uppgångar på 1,7 respektive 1,6 procent. Bostadsbyggandet ökade i både länet och staden jämfört med tredje kvartalet 2016. Sett till de fyra senaste kvartalen har bostadsbyggandet ökat med 8 procent i länet och med 4 procent i staden.

Om rapporten

Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Ladda ner rapporten i sin helhet här.

Rapporter från fler län i Stockholm Business Region hittar du här.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016