Alla nyheter

Näringslivsanalys: Stockholmsregionen

5 mars 2019

Inför SBA-konferensen den 11-12 februari fick Sweco i uppdrag att göra en näringslivsanalys för hela Stockholmsregionen. I uppdraget ingick att göra en sammanställning för hela regionen utifrån ett antal områden, men också ta fram relevanta nyckeltal för respektive SBA-kommun.

Läs rapporterna: