Alla nyheter

Allt fler företagare nöjda med regionens service

10 april 2019

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Kommunens service till företagare är därför en av flera viktiga delar och varje år mäts Stockholmsregionens kommunala service till företagare. Årets resultat visar att Stockholmsregionens samlade företagsservice blir allt bättre och når ett högre betyg än riksgenomsnittet i 2018-års kundersökning. I årets undersökning deltog 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund.

Nöjd kund index, NKI, ökar från NKI 70 till NKI 73 för de 55 kommuner som ingår i partnerskapet Stockholm Business Alliance, SBA. Mest nöjda är företagen med brandskydd (NKI 80) och livsmedelskontroll (NKI 80), men även serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse får höga betyg från företagen. Bygglov är det område där regionen får lägst betyg, NKI 61.

Partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomför mätningen ”Löpande Insikt” varje år. I mätningen har företag som har haft något ärende med kommunen svarat på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet kring kommunens myndighetsutövning. Dessutom har företagen fått göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måttet Nöjd kund-index, NKI. De myndighetsområden man undersöks är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. I Sverige har drygt 31 000 svarat på enkäten och svarsfrekvensen blev 57 procent.

– Nu ska vi analysera materialet vidare och ta fram lämpliga åtgärder för att bli ännu bättre. Redan den 11-12 april träffas berörda i Stockholmsregionen tillsammans med statliga tillsynsmyndigheter för att tillsammans diskutera hur vi kan utveckla myndighetsutövningen. Genom konferensen är målet att öka kunskapsöverföringen och lära av varandra, men också diskutera hur vi kan arbeta smartare tillsammans, säger Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region.

Hela rapporten om kommunernas service till företagen finns att ladda ner här.

Kontakt

Frågor om rapporten kan ställas till

Stefan Frid
Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se,
+46 (0) 8 508 28 016

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com
www.investstockholm.com
http://stockholmbusinessregion.com