Alla nyheter

NKI 2019: företagen fortsatt nöjda med SBA-kommunernas service

22 april 2020

För fjärde året i rad ges högt betyg till kommunerna inom Stockholm Business Alliance när företagen får bedöma kommunal myndighetsutövning i 2019 års undersökning av NKI (Nöjd Kund Index). Företagen ger kommunerna högt eller mycket högt betyg inom samtliga sex undersökta myndighetsområden. Undantaget är bygglov men där ökar nu kommunerna från lågt till godkänt betyg.

Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen år 2007 har företagen blivit alltmer nöjda. Betyget har ökat från knappt godkänt (NKI 63) till högt betyg (NKI 73). Vidare har andelen kommuner som fått höga eller mycket höga betyg ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg har minskat inom samtliga myndighetsområden.

-Den vanligaste kontakten företagen har med kommunerna är genom tillstånd och tillsyn. Därför är denna undersökning enormt viktig i vårt förbättringsarbete. Nu är det viktigare än någonsin att vi har en god dialog med näringslivet och prioriterar rätt insatser för att små och medelstora företag ska övervintra pandemin. Vi vill därför rikta ett stort och innerligt tack till alla företag som har och tar sig tid att besvara de enkäter som vi skickar ut. Tillsammans gör vi Stockholmsregionen starkare, säger Staffan Ingvarsson VD Stockholm Business Region.

Enkäten har besvarats av drygt 12 000 personer som varit i kontakt med SBA-kommunernas myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Svarsfrekvensen uppgick till 54 procent. I enkäten får företagen sätta betyg på den totala upplevelsen men också hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen görs sedan 2010 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. För 2019-års ärende gjordes undersökningen av totalt 188 kommuner och 17 förbund/gemensamma förvaltningar.

Du hittar hela rapporten här.

Kontakt:
Frågor om rapporten kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se
+46 (0) 8 508 28 016.