Konjunkturrapporter
Inom ramen för Stockholm Business Alliance följer regionen konjunkturutvecklingen i Stockholmsregionen genom konjunkturrapporter varje kvartal. Förutom att följa hela regionen i en gemensam rapport, görs konjunkturrapporter för Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Dalarnas län och Östergötlands län. Rapporterna följer utvecklingen inom ekonomisk tillväx, företagande, arbetsmarknad, befolkning, bostäder samt kommersiella övernattningar.

2020

Kv1

Kv2

2019

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

2018

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

2017

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

2016

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4

2015

Kv1

Kv2

Kv3

Kv4