Alla nyheter

NKI-servicemätning

12 oktober 2015

Varje år genomförs en Nöjd-Kund-Indexundersökning (NKI-undersökning) bland företag som varit i kontakt med partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance.