Konjunkturrapporter 7 apr 2022

Fortsatt stark återhämtning för konjunkturen

2020 präglades starkt av Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser för ekonomin. Återhämtningen har däremot varit stark under 2021 vilket är en trend som fortsätter under det fjärde kvartalet.

Samtliga konjunkturrapporter

Tydligast är detta på arbetsmarknaden där arbetslösheten sjunker och sysselsättningen fortsätter att stiga. Antalet sysselsatta ökar med 17 700 personer i regionen och antalet arbetslösa minskar med 35 900 personer. Dessutom stiger lönesumman samtidigt som nyföretagandet ökar.


Lönesumman i privat sektor ökar med 8,6 procent under fjärde kvartalet. En liknande utveckling syns i relation till den totala lönesumman i sin helhet som ökar med 7 procent samt i relation till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften i samhället vilket kommer att gynna konsumtionen och näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets fjärde kvartal rapportera ett ökat nyföretagande vilket nu befinner sig på sin högsta punkt sedan tio år tillbaka i tiden. Likväl fortsätter företagskonkurserna att minska.

Under det fjärde kvartalet fortsätter arbetslösheten att minska samtidigt som sysselsättningen ökar. Antalet sysselsatta ökar med 0,8 procent eller 17 700 personer samtidigt som arbetslösheten sjunker med 1 procentenhet. Varslen minskar med 62 procent från sina höga nivåer under Covid-19 pandemin och antalet lediga jobb fortsätter att öka.

Antalet invånare ökar med 0,8 procent eller 39 000 personer i Stockholmsregionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet. Besöksnäringen fortsätter också sin återhämtning och antalet kommersiella övernattningar ökar nu med 84 procent.