Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 54 kommuner i åtta län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

I fokus

20 mar 2023

I fokus för SBA 2023

Årets verksamhetsplan är påverkad av osäkerheten i världen med ekonomiska bakslag och krig i Europa. Vårt arbete med att attrahera utländska investeringar är en viktig del av samarbetet och utifrån världsläget räknar med att intresset hos investerare blir generellt något lägre. Dock går vissa branscher fortfarande riktigt bra t ex Advanced Manufacturing. Arbetet med NKI inom SBA-regionen går mycket bra och i nuläget är nivån så god att den snarare ska behållas för att höjas. Däremot är nivåerna för NUI (nöjd-upphandlingsindex) fortfarande förhållandevis låga. Den internationella marknadsföringen fokuseras under året på Stockholm som the Home of Impact. Vi kommer delta vid mässor och aktiviteter, och arrangera flertal evenemang, som vi delar information och inbjudningar till. Ta del av verksamhetsplanen för 2023Ladda ner Ta del av aktivitetsplan för 2023Ladda ner Foto: Fond & Fond /mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om I fokus för SBA 2023
15 mar 2023

Avmattning i SBA-konjunkturen

Oron i världsekonomin syns alltmer i konjunkturindikatorerna för SBA-regionen. Under det fjärde kvartalet 2022 ökar företagskonkurserna samtidigt som nyföretagandet minskar. På den positiva sidan är arbetsmarknaden än så länge stabil och antal utannonserade jobb ökar, trots att varslen ökar. Konjunkturen i SBA-regionen för kvartal 4Ladda ner Konjunkturen per län kvartal 4 Foto: Ulf Leide, mediabank/visitstockholm.com

Läs mer om Avmattning i SBA-konjunkturen
18 jan 2023

Relativ starkt kvartal för SBA-regionen trots orolig omvärld

Trots oro i världsekonomin med prisökningar och höjda räntor går ekonomin i SBA-regionen fortsatt relativt starkt. Tydligast är detta på arbetsmarknaden där sysselsättningen fortsätter att stiga. På den negativa sidan ökar varslen, även om det är från en låg nivå. Konjunkturen i SBA kvartal 3Ladda ner Konjunkturen per län kvartal 3 Företagskonkurserna sjunker något under tredje kvartalet, med två procent, och är på en lägre nivå än pandemiåret 2020. Samtidigt minskar nyföretagandet med 8 procent i SBA-regionen som helhet. På grund av den snabba utvecklingen i ekonomin finns även en snabbanalys av konkursstatistiken för helåret 2022 i denna rapport. Här är tendensen tydlig, konkurserna ökar kraftigt under slutet av 2022, särskilt under Q4, för SBA-regionen som helhet och i flera län. Se sid. 6-10 i rapporten för vidare läsning. Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt positivt i SBA-regionen. Under det tredje kvartalet fortsätter sysselsättningen att stiga med 1 procent samtidigt som antalet lediga jobb ökar med 48 procent jämfört med samma period 2021. Arbetslösheten minskar också med 0,9 procentenheter i årstakt. På den negativa sidan ökar varslen med 48% under kvartalet, förvisso från en låg nivå. Antalet invånare ökar med 0,8 procent i SBA-regionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet. Antalet påbörjade bostäder minskar däremot med 5 procent under kvartalet och flera rapporter från byggbranschen tyder på att den siffran kommer sjukna än mer framöver. Foto: Henrik Trygg, mediabank/visitstockholm.com

Läs mer om Relativ starkt kvartal för SBA-regionen trots orolig omvärld
Konjunkturrapporter 11 okt 2022

Ekonomin står sig stark under andra kvartalet trots global inbromsning

Trots oro i världsekonomin med prisökningar och höjda räntor går ekonomin i SBA-regionen starkt. Tydligast är detta på arbetsmarknaden där arbetslösheten sjunker och sysselsättningen fortsätter att stiga. Flera bedömare tror dock på en tuff höst med en inbromsning i ekonomin. Konjunkturen i SBA kvartal 2Ladda ner Stockholmskonjunkturen kvartal 2Ladda ner Konjunkturen per län kvartal 2 Företagskonkurserna i SBA-regionen sjunker något med en procentenhet och är på en lägre nivå än innan pandemiåret 2020. Samtidigt minskar nyföretagandet minskar något i SBA-regionen som helhet. Även om nyföretagandet minskar under kvartalet skapas det nio nya företag per företagskonkurs. Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt positivt i SBA-regionen. Under det andra kvartalet fortsätter arbetslösheten att minska samtidigt som sysselsättningen ökar. Antalet sysselsatta ökar med 67 800 personer i SBA-regionen och arbetslösheten minskar med 1 procentenhet, ca. 34 000 personer, jämfört med samma kvartal 2021. Varslen minskar med 14 procent och antalet lediga jobb fortsätter att öka. Antalet invånare ökar med 0,9 procent eller 41 100 personer i Stockholmsregionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet. Foto: Anna Hugosson, mediabank/visitstockholm.com

Läs mer om Ekonomin står sig stark under andra kvartalet trots global inbromsning
Konjunkturrapporter Omvärldsbevakning 5 jul 2022

Återhämtningen fortsätter

Återhämtningen sedan Corona-pandemin har under det första kvartalet 2022 varit stark. Ett orosmoment är däremot hur inflationen och stigande räntor kommer att påverka konjunkturen framgent.

Läs mer om Återhämtningen fortsätter
Gå till alla nyheter Fler nyheter

Event