Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 54 kommuner i åtta län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

I fokus

Konjunkturrapporter Omvärldsbevakning 9 maj 2022

Konjunkturläget inom Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) följer löpande konjunkturutvecklingen inom partnerskapets 54 kommuner och åtta län. Ta del av det senaste om konjunkturläget och utvecklingen inom SBA-regionen.

Läs mer om Konjunkturläget inom Stockholm Business Alliance
Näringslivsservice (NKI/NUI) 21 apr 2022

Så rankas SBA-kommunerna i årets företagsklimatundersökning

Det är sjätte året i rad som kommunerna inom SBA samlat erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatsundersökningen (Nöjd Kund Index, NKI) som mäter faktiska myndighetsärenden.

Läs mer om Så rankas SBA-kommunerna i årets företagsklimatundersökning
Konjunkturrapporter 7 apr 2022

Fortsatt stark återhämtning för konjunkturen

2020 präglades starkt av Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser för ekonomin. Återhämtningen har däremot varit stark under 2021 vilket är en trend som fortsätter under det fjärde kvartalet.

Läs mer om Fortsatt stark återhämtning för konjunkturen
Näringslivsservice (NKI/NUI) 10 mar 2022

Kom igång med NKI och NUI

Är du intresserad av att arbeta med kundundersökningar inom dessa områden? Här finns information och dokument som hjälper dig att komma igång. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver stöd i ditt uppstartsarbete. Kontaktuppgifter Kom igång Observera att SBA:s instruktioner och upphandlingsmall skiljer sig något från SKR:s, då det är obligatoriskt att mäta upphandling och samtliga sex myndighetsområden för SBA:s partnerkommuner sedan 2021. SBA-Mall upphandling 2022Ladda ner Instruktioner SBA-kommuner 2022-års NKI- och NUI-undersökningLadda ner Nöjd Kund Index (NKI): NKI - Enkät Insikt 2022Ladda ner Nöjd Upphandling Index (NUI): Obligatoriskt för SBA-kommuner från och med 2021. NUI - Enkät 1 Insikt 2022 Ladda ner NUI-enkät 2-4 Insikt 2022Ladda ner

Läs mer om Kom igång med NKI och NUI
Konjunkturrapporter 10 jan 2022

Tydlig återhämtning för konjunkturen

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Återhämtningen fortsätter däremot starkt under årets tredje kvartal som bjuder på en rad positiva signaler. Allra tydligast är detta på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet.

Läs mer om Tydlig återhämtning för konjunkturen
Gå till alla nyheter Fler nyheter