Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i nio län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

I fokus

21 jun 2023

Stark arbetsmarknad i SBA-regionen

Den internationella konjunkturen har under 2023 visat mer motståndskraft än förväntat. Utvecklingen i SBA-regionen under första kvartalet visar en splittrad bild av utvecklingen. Konkurserna ökar och nyföretagandet minskar. Samtidigt visar arbetsmarknaden styrka med den lägsta arbetslösheten på många år. Andra halvåret 2023 blir ett test för uthålligheten i ekonomin. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 1Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 1 Foto: Maskot/TT mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om Stark arbetsmarknad i SBA-regionen
25 apr 2023

All time high i Stockholm Business Alliance företagsklimatundersökning

Företagen har aldrig varit så nöjda med kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Det är sjunde året i rad som kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (54 kommuner) erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatundersökningen. Ladda ner Företagsklimat 2023Ladda ner Undersökningen mäter faktiska ärenden inom sex olika myndighetsområden. För 2022-års ärenden ökar betyget med två (2) enheter till toppnoteringen NKI 76 på den 100-gradiga skalan. Inom upphandling ökar antalet SBA-kommuner som genomför undersökningen Nöjd Upphandlingsindex, NUI, från 31 till 43. Betyget är fortfarande knappt godkänt (NUI 63). De kommuner som kommit igång tidigt med NUI-undersökningen visar på en positiv utveckling och har sedan 2020 ökat med tre (3) betygsenheter. - Företagens vanligaste kontakt med kommunen är oftast inom tillsyn och tillstånd. Det är därför glädjande att vår Företagsklimatundersökning fortsätter att visa att företagen blir allt nöjdare med SBA-kommunernas myndighetsutövning. Denna gång överträffar vi oss själva och får det högsta betyget någonsin, Nöjd Kund Index, NKI 76 (av 100) vilket såklart är fantastiskt! säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. - Samtidigt ser vi att allt fler kommuner i hela Sverige kommer igång med det nya mätområdet upphandling, som också är en viktig del i hur man upplever det lokala företagsklimatet. Här får vi tillsammans ett betydligt lägre betyg, men det är glädjande att de kommuner som kommit igång tidigt med NUI redan börjar se en positiv utveckling. Nu ska vi tillsammans stärka företagsklimatet genom att också utveckla våra processer inom upphandling, fortsätter Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. Ladda ner rapporten härLadda ner

Läs mer om All time high i Stockholm Business Alliance företagsklimatundersökning
20 mar 2023

I fokus för SBA 2023

Årets verksamhetsplan är påverkad av osäkerheten i världen med ekonomiska bakslag och krig i Europa. Vårt arbete med att attrahera utländska investeringar är en viktig del av samarbetet och utifrån världsläget räknar med att intresset hos investerare blir generellt något lägre. Dock går vissa branscher fortfarande riktigt bra t ex Advanced Manufacturing. Arbetet med NKI inom SBA-regionen går mycket bra och i nuläget är nivån så god att den snarare ska behållas för att höjas. Däremot är nivåerna för NUI (nöjd-upphandlingsindex) fortfarande förhållandevis låga. Den internationella marknadsföringen fokuseras under året på Stockholm som the Home of Impact. Vi kommer delta vid mässor och aktiviteter, och arrangera flertal evenemang, som vi delar information och inbjudningar till. Ta del av verksamhetsplanen för 2023Ladda ner Ta del av aktivitetsplan för 2023Ladda ner Foto: Fond & Fond /mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om I fokus för SBA 2023
15 mar 2023

Avmattning i SBA-konjunkturen

Oron i världsekonomin syns alltmer i konjunkturindikatorerna för SBA-regionen. Under det fjärde kvartalet 2022 ökar företagskonkurserna samtidigt som nyföretagandet minskar. På den positiva sidan är arbetsmarknaden än så länge stabil och antal utannonserade jobb ökar, trots att varslen ökar. Konjunkturen i SBA-regionen för kvartal 4Ladda ner Konjunkturen per län kvartal 4 Foto: Ulf Leide, mediabank/visitstockholm.com

Läs mer om Avmattning i SBA-konjunkturen
18 jan 2023

Relativ starkt kvartal för SBA-regionen trots orolig omvärld

Trots oro i världsekonomin med prisökningar och höjda räntor går ekonomin i SBA-regionen fortsatt relativt starkt. Tydligast är detta på arbetsmarknaden där sysselsättningen fortsätter att stiga. På den negativa sidan ökar varslen, även om det är från en låg nivå. Konjunkturen i SBA kvartal 3Ladda ner Konjunkturen per län kvartal 3 Företagskonkurserna sjunker något under tredje kvartalet, med två procent, och är på en lägre nivå än pandemiåret 2020. Samtidigt minskar nyföretagandet med 8 procent i SBA-regionen som helhet. På grund av den snabba utvecklingen i ekonomin finns även en snabbanalys av konkursstatistiken för helåret 2022 i denna rapport. Här är tendensen tydlig, konkurserna ökar kraftigt under slutet av 2022, särskilt under Q4, för SBA-regionen som helhet och i flera län. Se sid. 6-10 i rapporten för vidare läsning. Arbetsmarknaden utvecklas fortsatt positivt i SBA-regionen. Under det tredje kvartalet fortsätter sysselsättningen att stiga med 1 procent samtidigt som antalet lediga jobb ökar med 48 procent jämfört med samma period 2021. Arbetslösheten minskar också med 0,9 procentenheter i årstakt. På den negativa sidan ökar varslen med 48% under kvartalet, förvisso från en låg nivå. Antalet invånare ökar med 0,8 procent i SBA-regionen, vilket är något högre än utvecklingen för övriga landet. Antalet påbörjade bostäder minskar däremot med 5 procent under kvartalet och flera rapporter från byggbranschen tyder på att den siffran kommer sjukna än mer framöver. Foto: Henrik Trygg, mediabank/visitstockholm.com

Läs mer om Relativ starkt kvartal för SBA-regionen trots orolig omvärld
Gå till alla nyheter Fler nyheter

Event