Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i nio län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

I fokus

24 apr 2024

Rekordstarkt resultat för de 55 kommunerna i SBA

Företag är mer nöjda än någonsin med kommunernas myndighetsutövning och upphandling i Stockholmsregionen. Det är sjunde året i rad som kommunerna inom partnerskapet får högt betyg för sin myndighetsutövning. Fler kommuner stärker sin ranking och fler än någonsin får höga betyg. Inom kategorin upphandling kniper tre kommuner inom SBA hela prispallen i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella ranking bland 100 kommuner. För 2023-års ärenden behålls en toppnotering på NKI 76, vilket är ett högre betyg än för övriga Sveriges kommuner. Inom upphandling ökar antalet kommuner som genomför undersökningen Nöjd Upphandlingsindex (NUI) i Sverige. För SBA-kommunerna har 42 kommuner genomfört undersökningen och betyget ökar med en enhet till NUI 64 för 2023-års annonserade upphandlingar. – Det är glädjande att företagen blivit allt nöjdare med kommunernas service, men det är en ständig förbättringsresa att fortsätta driva på detta arbete. Staden, regionen och hela SBA med näringslivsorganisationer och flera statliga myndigheter behöver föra dialog kring hur vi tillsammans bättre stöttar näringslivets konkurrenskraft. Ett viktigt arbete där vi vill vara med att driva på utvecklingen, säger Caroline Strand tf VD, Stockholm Business Region. Den 25 april träffas politiker och ledande tjänstepersoner från Stockholm Business Alliance 55 medlemskommuner i Gyllene salen på Stockholms stadshus tillsammans med Sveriges Kommuner och regioner (SKR), Svenskt Näringsliv, Näringslivets regelnämnd och flera statliga myndigheter för att föra dialog kring hur nästa steg ska tas i arbetet med att stärka Sveriges företagsklimat. Ladda ner rapporten härLadda ner

Läs mer om Rekordstarkt resultat för de 55 kommunerna i SBA
13 mar 2024

SBA-konjunkturen svag även under Q4

Under det fjärde kvartalet 2023 ökar konkurserna kraftigt i SBA-regionen, samtidigt som nyföretagandet minskar. Arbetsmarknaden ser också en ytterligare försvagning. Konkurserna i regionen ökar med 28 procent och nyföretagandet minskar med 12 procent jämfört med samma kvartal förra året. Utvecklingen är negativ i samtliga län inom SBA, där byggindustrin står för de flesta konkurserna. Arbetslösheten uppgår i kvartal fyra till 6.8 procent, vilket är en ökning med 0.1 procentenheter jämfört med föregående år. Den minskar dock i flera SBA-län, men det är framför allt den svaga utvecklingen i Stockholm och Uppsala som påverkar totalen. Intervju med Jessica Martinsson, VD på SwedenBIO De senaste 15 åren har life science vuxit till att utgöra en viktig basnäring för Sverige, vilket syns tydligt i exportsiffrorna. I rapporten återfinns en intervju med Jessica Martinsson som berättar om vad som händer inom svensk life science, hur Sverige står sig i ett globalt perspektiv och vad hon tror om branschens framtidsutsikter. SBA-konjunkturen - Kvartal 4 2023Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 4

Läs mer om SBA-konjunkturen svag även under Q4
4 dec 2023

SBA-konjunkturen fortsätter nedåt

Konjunkturindikatorerna för SBA-regionen följer den svaga utvecklingen i världsekonomin. Under det tredje kvartalet 2023 ökar konkurserna samtidigt som nyföretagandet minskar. Arbetsmarknaden är stark, men en avmattning börjar synas även här. Företagskonkurserna stiger med 50 procent och nyföretagandet minskar med 13 procent jämfört med samma kvartal förra året. SBA-regionen följer Sveriges totala utveckling. Arbetsmarknaden har tidigare hållit sig stark, men tecken på avmattning börjar synas. Under tredje kvartalet sjönk arbetslösheten med 0.5 procentenheter på årsbasis, men ökar i jämförelse med det föregående kvartalet. Faktumen att antalet lediga jobb minskar och varslen ökar, tyder på att arbetsmarknaden kommer försvagas ytterligare i regionen framöver. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 3Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 3

Läs mer om SBA-konjunkturen fortsätter nedåt
25 sep 2023

SBA-konjunkturen fortsatt sval

Hög inflation i kombination med höjda räntor tynger världsekonomin, vilket återspeglas i konjunkturindikatorerna för SBA-regionen. Under andra kvartalet 2023 ökar konkurserna och nyföretagandet minskar, samtidigt står sig arbetsmarknaden fortfarande starkt. Företagskonkurserna stiger med 32 procent, liknande utveckling sker i övriga Sverige. Samtidigt minskar också nyföretagandet med 18 procent i SBA-regionen som helhet. Arbetsmarknaden är fortsatt stark i regionen. Under det andra kvartalet fortsätter sysselsättningsgraden att stiga med 0,2 procentenheter, samtidigt som arbetslösheten sjunker med 0,6 procentenheter. Ökad varsel och minskat antal lediga jobb kan dock leda till svagare arbetsmarknad framöver. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 2Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 2 Foto: Henrik Trygg mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om SBA-konjunkturen fortsatt sval
21 jun 2023

Stark arbetsmarknad i SBA-regionen

Den internationella konjunkturen har under 2023 visat mer motståndskraft än förväntat. Utvecklingen i SBA-regionen under första kvartalet visar en splittrad bild av utvecklingen. Konkurserna ökar och nyföretagandet minskar. Samtidigt visar arbetsmarknaden styrka med den lägsta arbetslösheten på många år. Andra halvåret 2023 blir ett test för uthålligheten i ekonomin. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 1Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 1 Foto: Maskot/TT mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om Stark arbetsmarknad i SBA-regionen
Gå till alla nyheter Fler nyheter

Event