Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 53 kommuner i åtta län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

I fokus

Näringslivsservice (NKI/NUI) 22 apr 2021

Servicen till företagen blir allt bättre inom Stockholmsregionen

Företagen i Stockholmsregionen är mer nöjda med den kommunala myndighetsutövningen än tidigare år. Det är femte året i rad som kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (56 kommuner 2020), samlat erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga kundundersökningen (Nöjd Kund Index) inom kommunal myndighetsutövning. NKI - Servicemätning 2020 Företagen ger kommunerna högt eller mycket högt betyg inom fem av sex undersökta myndighetsområden. Bygglov når ännu inte upp till högt betyg, men klättrar mest med tre NKI-enheter 2020 till NKI 66, vilket är ett klart godkänt betyg på den 100-gradiga skalan. Sedan SBA började genomföra NKI-undersökningen har företagen blivit alltmer nöjda. Betyget har ökat från knappt godkänt (NKI 63) till högt betyg (NKI 74). Vidare har andelen kommuner som erhållet höga eller mycket höga betyg ökat och andelen med låga eller mycket låga betyg minskat inom samtliga undersökta myndighetsområden.  Enkäten har besvarats av knappt 11 000 personer som varit i kontakt med SBA-kommunernas myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Svarsfrekvensen uppgick till 54 procent. I enkäten får företagen sätta betyg på den totala upplevelsen men också hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.  - Den vanligaste kontakten företagen har med kommunerna är genom tillstånd och tillsyn. Därför är denna undersökning enormt viktig i vårt förbättringsarbete. Nu är det viktigare än någonsin att vi har en god dialog med näringslivet och prioriterar rätt insatser. Vi vill därför rikta ett stort och innerligt tack till alla företag som har och tar sig tid att besvara de enkäter som vi skickar ut. Tillsammans gör vi Stockholmsregionen starkare, säger Staffan Ingvarsson VD Stockholm Business Region. Undersökningen görs sedan 2010 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. För 2020-års ärende gjordes undersökningen av 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund.  Ta del av hela rapporten om kommunernas service till företagen: NKI - Servicemätning 2020 Frågor om rapporten kan ställas till: Stefan Frid — Invest Stockholmstefan.frid@stockholm.se+46 (0) 8 508 28 016

Läs mer om Servicen till företagen blir allt bättre inom Stockholmsregionen
Näringslivsservice (NKI/NUI) 9 apr 2021

SBA-konferens om myndighetsutövning, upphandling och etableringsservice

Du som arbetar med tillsyn, tillstånd eller upphandling är en nyckelperson för att stärka det lokala företagsklimatet. Stockholm Business Alliance bjuder in till en kostnadsfri konferens, där dina erfarenheter och kunskaper om hur vi kan förbättra myndighetsutövning samt offentliga inköp står i fokus. ANMÄL DIG HÄR 22 APRIL 13.00 – 16.00 Programmet kommer bland annat att innehålla: Vad kan kommunerna göra för att stärka företagsklimatet?- Inspel från Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd samt Tillväxtverket Så skapas hållbar framgång genom kunddriven kvalitetsutveckling- Mats Deleryd, VD på SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling Vikten av tvärsektoriell samverkan för att lyckas med företagsetableringar- Erfarenheter från kommuner Breakouts inom respektive myndighetsområde med sakkunniga processledare och externa organisationer- Brandskydd; Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB- Bygglov; Boverket och SKR- Livsmedelskontroll; SKR och dialog förs med sektorsmyndighet- Markupplåtelse; SKR- Miljö- och hälsoskydd; Naturvårdsverket- Serveringstillstånd; Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen- Upphandling; Upphandlingsmyndigheten- Etableringsservice/offertberedskap Se hela programmet Denna uppskattade SBA-konferens inom myndighetsutövning har tidigare arrangerats fysiskt som en lunch till lunch-konferens. I år blir det istället en digital konferens den 22 april kl 13.00-16.00. Observera att Upphandling är ett nytt område som får ett eget spår på konferensen genom den nya och obligatoriska undersökningen: Nöjd Upphandlings Index, NUI.Konferensen är kostnadsfri och arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner. Välkommen med din anmälan. ANMÄL DIG HÄR

Läs mer om SBA-konferens om myndighetsutövning, upphandling och etableringsservice
Konjunkturrapporter 31 mar 2021

Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

2020 präglades av den pågående Covid-19 pandemin vilket medfört en tuff situation för många av regionens företagare och konsumenter. Läs mer i fjärde kvartalets konjunkturrapporter. Konjunkturen i SBA-regionen 2020 - Kvartal 4Ladda ner Samtliga konjunktursrapporter Under det fjärde kvartalet 2020 ser vi att regionen som helhet avslutar året med positiva signaler från näringslivet med ökat nyföretagande och färre konkurser. Å andra sidan ser det fortsatt mörkt ut vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet varsel ökar – om än inte lika dramatiskt som vid årets inledning – tillsammans med en stigande arbetslöshet och färre lediga jobb. Noterbart fortsätter också de kommersiella övernattningarna att minska, vilket fortsatt understryker besöksnäringens svåra situation. Lönesumman i privat sektor sjunker för tredje kvartalet i rad men ökar något i förhållande till per invånare och sysselsatt. Detta riskerar att medföra en minskad köpkraft vilket på sikt påverkar näringslivet negativt genom en minskad konsumtion av varor och tjänster. Det fjärde kvartalet kan däremot rapportera färre företagskonkurser och fler nystartade företag. Konkurserna inom Hotell- och restauranger har avtagit under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2019. Flest konkurser återfinns inom Byggindustrin och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap & teknik. Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under det fjärde kvartalet. Antalet sysselsatta minskar med 1,9 procent i regionen, vilket motsvarar 44 000 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 18 procent samtidigt som antalet varslade personer ökar med 13 procent. Arbetslösheten ökar med 1,4%-enheter i regionen till 6,1 procent. Antalet invånare ökar med 0,5 procent eller 25 000 invånare vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Nästan halva Sverige befolkning bor inom regionen.

Läs mer om Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19
Investeringar och etableringar 26 mar 2021

Ta del av SBAs checklista vid hotelletablering

Ta del av SBAs sammanställda checklista som kan användas för att ta reda på om det finns en marknad för ett nytt hotell i din kommun. Dokumentet är tänkt som ett stöd och ett praktiskt verktyg att använda innan du går vidare och gör en riktig kommunanalys med hjälp av konsult: Checklista-vid-hotelletablering-SBA-2021Ladda ner

Läs mer om Ta del av SBAs checklista vid hotelletablering
Investeringar och etableringar 26 mar 2021

Unik etablering i Eskilstuna – Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor

Shenzhen Senior Technology Material (Senior) investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en industrianläggning i Eskilstuna, en unik etablering inom svensk batteriindustri som förväntas skapa förutsättningar för 500–600 arbetstillfällen. Anläggningen blir en av Europas största fabriker för separatorfilm för litiumbatterier och kommer att verka som underleverantör till Northvolt.  Etableringen i Eskilstuna är företagets första investering och produktionsanläggning utanför Kina där anläggningen i Eskilstuna enligt företaget ska utvecklas till deras europeiska huvudkontor. – Det är självklart mycket glädjande att vi lyckats landa i en gemensam lösning för Seniors satsning här i Eskilstuna. Ett intensivt arbete med professionell stöttning från Business Sweden och Invest Stockholm. Denna betydande etablering bekräftar både Eskilstunas industri- och logistikposition i Sverige, vilket känns extra bra, säger Manuel Brändeborn, marknadschef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Urvalsprocessen har varit omfattande och anledningen till valet av Eskilstuna har bland annat handlat om stadens strategiska logistikläge och möjligheten till att använda hållbara transporter för råvaror via Eskilstuna kombiterminal. En annan anledning är tillgången till den tekniska kompetens som finns i regionen. Industrianläggningen kommer att förse Northvolt med separatorer till deras nybyggda gigafabrik i Skellefteå. Via Eskilstuna Kombiterminal kommer både råvaror som färdiga produkter att transporteras till och från Eskilstuna.  Läs mer om etableringen: Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor i Eskilstuna – unik etablering inom svensk batteriindustri Senior Technology Material invests SEK 2.5 billion in the Stockholm region

Läs mer om Unik etablering i Eskilstuna – Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor
Gå till alla nyheter Fler nyheter

Event