Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i nio län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

I fokus

25 sep 2023

SBA-konjunkturen fortsatt sval

Hög inflation i kombination med höjda räntor tynger världsekonomin, vilket återspeglas i konjunkturindikatorerna för SBA-regionen. Under andra kvartalet 2023 ökar konkurserna och nyföretagandet minskar, samtidigt står sig arbetsmarknaden fortfarande starkt. Företagskonkurserna stiger med 32 procent, liknande utveckling sker i övriga Sverige. Samtidigt minskar också nyföretagandet med 18 procent i SBA-regionen som helhet. Arbetsmarknaden är fortsatt stark i regionen. Under det andra kvartalet fortsätter sysselsättningsgraden att stiga med 0,2 procentenheter, samtidigt som arbetslösheten sjunker med 0,6 procentenheter. Ökad varsel och minskat antal lediga jobb kan dock leda till svagare arbetsmarknad framöver. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 2Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 2 Foto: Henrik Trygg mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om SBA-konjunkturen fortsatt sval
21 jun 2023

Stark arbetsmarknad i SBA-regionen

Den internationella konjunkturen har under 2023 visat mer motståndskraft än förväntat. Utvecklingen i SBA-regionen under första kvartalet visar en splittrad bild av utvecklingen. Konkurserna ökar och nyföretagandet minskar. Samtidigt visar arbetsmarknaden styrka med den lägsta arbetslösheten på många år. Andra halvåret 2023 blir ett test för uthålligheten i ekonomin. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 1Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 1 Foto: Maskot/TT mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om Stark arbetsmarknad i SBA-regionen
25 apr 2023

All time high i Stockholm Business Alliance företagsklimatundersökning

Företagen har aldrig varit så nöjda med kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Det är sjunde året i rad som kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (54 kommuner) erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatundersökningen. Ladda ner Företagsklimat 2023Ladda ner Undersökningen mäter faktiska ärenden inom sex olika myndighetsområden. För 2022-års ärenden ökar betyget med två (2) enheter till toppnoteringen NKI 76 på den 100-gradiga skalan. Inom upphandling ökar antalet SBA-kommuner som genomför undersökningen Nöjd Upphandlingsindex, NUI, från 31 till 43. Betyget är fortfarande knappt godkänt (NUI 63). De kommuner som kommit igång tidigt med NUI-undersökningen visar på en positiv utveckling och har sedan 2020 ökat med tre (3) betygsenheter. - Företagens vanligaste kontakt med kommunen är oftast inom tillsyn och tillstånd. Det är därför glädjande att vår Företagsklimatundersökning fortsätter att visa att företagen blir allt nöjdare med SBA-kommunernas myndighetsutövning. Denna gång överträffar vi oss själva och får det högsta betyget någonsin, Nöjd Kund Index, NKI 76 (av 100) vilket såklart är fantastiskt! säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. - Samtidigt ser vi att allt fler kommuner i hela Sverige kommer igång med det nya mätområdet upphandling, som också är en viktig del i hur man upplever det lokala företagsklimatet. Här får vi tillsammans ett betydligt lägre betyg, men det är glädjande att de kommuner som kommit igång tidigt med NUI redan börjar se en positiv utveckling. Nu ska vi tillsammans stärka företagsklimatet genom att också utveckla våra processer inom upphandling, fortsätter Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. Ladda ner rapporten härLadda ner

Läs mer om All time high i Stockholm Business Alliance företagsklimatundersökning
20 mar 2023

I fokus för SBA 2023

Årets verksamhetsplan är påverkad av osäkerheten i världen med ekonomiska bakslag och krig i Europa. Vårt arbete med att attrahera utländska investeringar är en viktig del av samarbetet och utifrån världsläget räknar med att intresset hos investerare blir generellt något lägre. Dock går vissa branscher fortfarande riktigt bra t ex Advanced Manufacturing. Arbetet med NKI inom SBA-regionen går mycket bra och i nuläget är nivån så god att den snarare ska behållas för att höjas. Däremot är nivåerna för NUI (nöjd-upphandlingsindex) fortfarande förhållandevis låga. Den internationella marknadsföringen fokuseras under året på Stockholm som the Home of Impact. Vi kommer delta vid mässor och aktiviteter, och arrangera flertal evenemang, som vi delar information och inbjudningar till. Ta del av verksamhetsplanen för 2023Ladda ner Ta del av aktivitetsplan för 2023Ladda ner Foto: Fond & Fond /mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om I fokus för SBA 2023
15 mar 2023

Avmattning i SBA-konjunkturen

Oron i världsekonomin syns alltmer i konjunkturindikatorerna för SBA-regionen. Under det fjärde kvartalet 2022 ökar företagskonkurserna samtidigt som nyföretagandet minskar. På den positiva sidan är arbetsmarknaden än så länge stabil och antal utannonserade jobb ökar, trots att varslen ökar. Konjunkturen i SBA-regionen för kvartal 4Ladda ner Konjunkturen per län kvartal 4 Foto: Ulf Leide, mediabank/visitstockholm.com

Läs mer om Avmattning i SBA-konjunkturen
Gå till alla nyheter Fler nyheter

Event