Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 54 kommuner i åtta län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

I fokus

Internationell marknadsföring Omvärldsbevakning 14 jun 2022

Fördjupning av framtidens näringsliv i Stockholmsregionen

Nu presenteras del två av Swecos tidigare rapport om Framtidens Näringsliv i Stockholmsregionen. Denna del innehåller bland annat en fördjupning om horisontella teman, tillväxtnischer och delregionernas framtid. Ladda ner rapporten härLadda ner Styrgruppen inom Stockholm Business Alliance beslutade 2021 att ta fram en framtidsanalys om näringslivets utveckling. Konsultföretaget Sweco fick uppdraget och sammanställde en rapport med syfte att stärka medlemskommunerna vad gäller strategisk inriktning inom näringslivsutveckling. Den första delen presenterades i juni 2021 där megatrenderna digitalisering, globalisering, urbanisering och klimatförändring var en viktig del. Del två av rapporten innehåller en fördjupning med fokus på områdena hållbar produktion, elförsörjning av energiintensiva verksamheter samt internationell och inomregional tillgänglighet. Vidare presenteras insikter vad gäller nuläge och framtid för fordonsindustrin, batteri- och bränsleproduktion, healthtech och miljöteknik. Dessutom analyseras förutsättningarna framåt för regionens kommuner och arbetsmarknadsregioner. I anslutning till rapporten har det tagits fram ett marknadsföringsmaterial med filmer och powerpointpresentationer som SBAs medlemskommuner fritt kan använda för att synliggöra styrkor i kommun och region. De fyra korta filmerna kan du se här: tema klimat, tema digitalisering, tema globalisering och film på temat tillverkningsindustri. Vill du få filmerna och powerpointpresentationen om branscherna i rapporten i mailboxen? Kontakta elisabeth.sjogren@stockholm.se Foto: Anna Hugosson / mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om Fördjupning av framtidens näringsliv i Stockholmsregionen
Konjunkturrapporter Omvärldsbevakning 9 maj 2022

Konjunkturläget inom Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) följer löpande konjunkturutvecklingen inom partnerskapets 54 kommuner och åtta län. Ta del av det senaste om konjunkturläget och utvecklingen inom SBA-regionen.

Läs mer om Konjunkturläget inom Stockholm Business Alliance
Näringslivsservice (NKI/NUI) 21 apr 2022

Så rankas SBA-kommunerna i årets företagsklimatundersökning

Det är sjätte året i rad som kommunerna inom SBA samlat erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatsundersökningen (Nöjd Kund Index, NKI) som mäter faktiska myndighetsärenden.

Läs mer om Så rankas SBA-kommunerna i årets företagsklimatundersökning
Konjunkturrapporter 7 apr 2022

Fortsatt stark återhämtning för konjunkturen

2020 präglades starkt av Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser för ekonomin. Återhämtningen har däremot varit stark under 2021 vilket är en trend som fortsätter under det fjärde kvartalet.

Läs mer om Fortsatt stark återhämtning för konjunkturen
Näringslivsservice (NKI/NUI) 10 mar 2022

Kom igång med NKI och NUI

Är du intresserad av att arbeta med kundundersökningar inom dessa områden? Här finns information och dokument som hjälper dig att komma igång. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver stöd i ditt uppstartsarbete. Kontaktuppgifter Kom igång Observera att SBA:s instruktioner och upphandlingsmall skiljer sig något från SKR:s, då det är obligatoriskt att mäta upphandling och samtliga sex myndighetsområden för SBA:s partnerkommuner sedan 2021. SBA-Mall upphandling 2022Ladda ner Instruktioner SBA-kommuner 2022-års NKI- och NUI-undersökningLadda ner Nöjd Kund Index (NKI): NKI - Enkät Insikt 2022Ladda ner Nöjd Upphandling Index (NUI): Obligatoriskt för SBA-kommuner från och med 2021. NUI - Enkät 1 Insikt 2022 Ladda ner NUI-enkät 2-4 Insikt 2022Ladda ner

Läs mer om Kom igång med NKI och NUI
Gå till alla nyheter Fler nyheter