Näringslivsservice

SBA genomför regelbundna kundundersökningar inom områdena myndighetsutövning och upphandling genom Nöjd Kund Index (NKI) och Nöjd Upphandling Index (NUI). Undersökningarna genomförs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kom igång

Är du intresserad av att arbeta med kundundersökningar inom näringslivsservice? Här finns information och dokument som hjälper dig att komma igång.

Kom igång med NKI och NUI

SBA ger stöd i genomförandet

SBA bistår kommunerna med stöd innan, under och efter undersökningens genomförande. Det kan vara såväl support inför upphandlingen av undersökningen som att på plats tolka resultatet och tillsammans med handläggare göra workshops för att stärka kundnöjdheten – kontakta oss så hjälper vi till.

Kontaktuppgifter

NKI-råd

År 2015 inrättade SBA ett NKI-råd i syfte att utbyta erfarenheter gällande myndighetsutövning samt kraftsamla kring gemensamma intressen.

Ett av NKI-rådets initiativ var en gemensam konferens inom den kommunala myndighetsutövningen, som numera sker årligen. Konferensen samlar SBA:s kommuner tillsammans med statliga myndigheter, där fokus är dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. 

Medlemmar i NKI-rådet:

  • Per Lundequist, Uppsala
  • Annika Janglund, Gävle
  • Andreas Fogelqvist, Huddinge
  • Britt Forsberg, Norrköping
  • Denis Oreskovic, Eskilstuna
  • Erik Åqvist, Linköping
  • Helena Aronsson, Örebro
  • Maria Spennare, Västerås
  • Katarina Bexar, Stockholm
  • Stefan Frid, Stockholm (SBA)

NKI-uppföljning

Sedan SBA-kommunerna började mäta företagens nöjdhet inom den kommunala myndighetsutövningen har företagen blivit alltmer nöjda. Kommunerna kan följa sitt NKI-resultat på nedanstående sätt.

Webbportalen

Kommunernas NKI-resultat går löpande att ta del av i webbportalen, som samtliga SBA-kommuner automatiskt är anslutna till genom SBA-partnerskapet.

Webbportalen

Öppna jämförelser

Kommunerna kan även följa sitt resultat genom att ta del av SKRs öppna jämförelser.

SKR – Öppna jämförelser – Företagsklimat

SKR – Öppna jämförelser – Insikt

Rapporter

SBA publicerar dessutom årliga rapporter där servicemätningarna sammanfattas.