Nyheter

Filtrera på kategori

Visar 33 resultat

4 dec 2023

SBA-konjunkturen fortsätter nedåt

Konjunkturindikatorerna för SBA-regionen följer den svaga utvecklingen i världsekonomin. Under det tredje kvartalet 2023 ökar konkurserna samtidigt som nyföretagandet minskar. Arbetsmarknaden är stark, men en avmattning börjar synas även här. Företagskonkurserna stiger med 50 procent och nyföretagandet minskar med 13 procent jämfört med samma kvartal förra året. SBA-regionen följer Sveriges totala utveckling. Arbetsmarknaden har tidigare hållit sig stark, men tecken på avmattning börjar synas. Under tredje kvartalet sjönk arbetslösheten med 0.5 procentenheter på årsbasis, men ökar i jämförelse med det föregående kvartalet. Faktumen att antalet lediga jobb minskar och varslen ökar, tyder på att arbetsmarknaden kommer försvagas ytterligare i regionen framöver. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 3Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 3

Läs mer om SBA-konjunkturen fortsätter nedåt
25 sep 2023

SBA-konjunkturen fortsatt sval

Hög inflation i kombination med höjda räntor tynger världsekonomin, vilket återspeglas i konjunkturindikatorerna för SBA-regionen. Under andra kvartalet 2023 ökar konkurserna och nyföretagandet minskar, samtidigt står sig arbetsmarknaden fortfarande starkt. Företagskonkurserna stiger med 32 procent, liknande utveckling sker i övriga Sverige. Samtidigt minskar också nyföretagandet med 18 procent i SBA-regionen som helhet. Arbetsmarknaden är fortsatt stark i regionen. Under det andra kvartalet fortsätter sysselsättningsgraden att stiga med 0,2 procentenheter, samtidigt som arbetslösheten sjunker med 0,6 procentenheter. Ökad varsel och minskat antal lediga jobb kan dock leda till svagare arbetsmarknad framöver. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 2Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 2 Foto: Henrik Trygg mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om SBA-konjunkturen fortsatt sval
21 jun 2023

Stark arbetsmarknad i SBA-regionen

Den internationella konjunkturen har under 2023 visat mer motståndskraft än förväntat. Utvecklingen i SBA-regionen under första kvartalet visar en splittrad bild av utvecklingen. Konkurserna ökar och nyföretagandet minskar. Samtidigt visar arbetsmarknaden styrka med den lägsta arbetslösheten på många år. Andra halvåret 2023 blir ett test för uthålligheten i ekonomin. Ladda ner konjunkturrapporten för SBA-regionen för kvartal 1Ladda ner Konkjunkturrapporten per län kvartal 1 Foto: Maskot/TT mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om Stark arbetsmarknad i SBA-regionen
25 apr 2023

All time high i Stockholm Business Alliance företagsklimatundersökning

Företagen har aldrig varit så nöjda med kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Det är sjunde året i rad som kommunerna inom partnerskapet Stockholm Business Alliance (54 kommuner) erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatundersökningen. Ladda ner Företagsklimat 2023Ladda ner Undersökningen mäter faktiska ärenden inom sex olika myndighetsområden. För 2022-års ärenden ökar betyget med två (2) enheter till toppnoteringen NKI 76 på den 100-gradiga skalan. Inom upphandling ökar antalet SBA-kommuner som genomför undersökningen Nöjd Upphandlingsindex, NUI, från 31 till 43. Betyget är fortfarande knappt godkänt (NUI 63). De kommuner som kommit igång tidigt med NUI-undersökningen visar på en positiv utveckling och har sedan 2020 ökat med tre (3) betygsenheter. - Företagens vanligaste kontakt med kommunen är oftast inom tillsyn och tillstånd. Det är därför glädjande att vår Företagsklimatundersökning fortsätter att visa att företagen blir allt nöjdare med SBA-kommunernas myndighetsutövning. Denna gång överträffar vi oss själva och får det högsta betyget någonsin, Nöjd Kund Index, NKI 76 (av 100) vilket såklart är fantastiskt! säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. - Samtidigt ser vi att allt fler kommuner i hela Sverige kommer igång med det nya mätområdet upphandling, som också är en viktig del i hur man upplever det lokala företagsklimatet. Här får vi tillsammans ett betydligt lägre betyg, men det är glädjande att de kommuner som kommit igång tidigt med NUI redan börjar se en positiv utveckling. Nu ska vi tillsammans stärka företagsklimatet genom att också utveckla våra processer inom upphandling, fortsätter Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region. Ladda ner rapporten härLadda ner

Läs mer om All time high i Stockholm Business Alliance företagsklimatundersökning
20 mar 2023

I fokus för SBA 2023

Årets verksamhetsplan är påverkad av osäkerheten i världen med ekonomiska bakslag och krig i Europa. Vårt arbete med att attrahera utländska investeringar är en viktig del av samarbetet och utifrån världsläget räknar med att intresset hos investerare blir generellt något lägre. Dock går vissa branscher fortfarande riktigt bra t ex Advanced Manufacturing. Arbetet med NKI inom SBA-regionen går mycket bra och i nuläget är nivån så god att den snarare ska behållas för att höjas. Däremot är nivåerna för NUI (nöjd-upphandlingsindex) fortfarande förhållandevis låga. Den internationella marknadsföringen fokuseras under året på Stockholm som the Home of Impact. Vi kommer delta vid mässor och aktiviteter, och arrangera flertal evenemang, som vi delar information och inbjudningar till. Ta del av verksamhetsplanen för 2023Ladda ner Ta del av aktivitetsplan för 2023Ladda ner Foto: Fond & Fond /mediabank.visitstockholm.com

Läs mer om I fokus för SBA 2023