Nyheter

Filtrera på kategori

Visar 27 resultat

Näringslivsservice (NKI/NUI) 21 apr 2022

Så rankas SBA-kommunerna i årets företagsklimatundersökning

Det är sjätte året i rad som kommunerna inom SBA samlat erhåller ett högt betyg från företagen i den årliga företagsklimatsundersökningen (Nöjd Kund Index, NKI) som mäter faktiska myndighetsärenden.

Läs mer om Så rankas SBA-kommunerna i årets företagsklimatundersökning
Konjunkturrapporter 7 apr 2022

Fortsatt stark återhämtning för konjunkturen

2020 präglades starkt av Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser för ekonomin. Återhämtningen har däremot varit stark under 2021 vilket är en trend som fortsätter under det fjärde kvartalet.

Läs mer om Fortsatt stark återhämtning för konjunkturen
Näringslivsservice (NKI/NUI) 10 mar 2022

Kom igång med NKI och NUI

Är du intresserad av att arbeta med kundundersökningar inom dessa områden? Här finns information och dokument som hjälper dig att komma igång. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver stöd i ditt uppstartsarbete. Kontaktuppgifter Kom igång Observera att SBA:s instruktioner och upphandlingsmall skiljer sig något från SKR:s, då det är obligatoriskt att mäta upphandling och samtliga sex myndighetsområden för SBA:s partnerkommuner sedan 2021. SBA-Mall upphandling 2022Ladda ner Instruktioner SBA-kommuner 2022-års NKI- och NUI-undersökningLadda ner Nöjd Kund Index (NKI): NKI - Enkät Insikt 2022Ladda ner Nöjd Upphandling Index (NUI): Obligatoriskt för SBA-kommuner från och med 2021. NUI - Enkät 1 Insikt 2022 Ladda ner NUI-enkät 2-4 Insikt 2022Ladda ner

Läs mer om Kom igång med NKI och NUI
Konjunkturrapporter 10 jan 2022

Tydlig återhämtning för konjunkturen

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Återhämtningen fortsätter däremot starkt under årets tredje kvartal som bjuder på en rad positiva signaler. Allra tydligast är detta på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet.

Läs mer om Tydlig återhämtning för konjunkturen
Konjunkturrapporter 29 sep 2021

Återhämtning för konjunkturen påbörjad

Under årets andra kvartal ser vi att regionen som helhet bjuder på en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Konjunkturen i SBA-regionen 2021 - Kvartal 2 Samtliga konjunktursrapporter Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Under årets andra kvartal ser vi en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Positiva signaler syns även på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet. Antalet sysselsatta invånare ökar med 29 000 personer i regionen och antalet arbetslösa minskar med drygt 7 800 personer. Lönesumman i privat sektor ökar med 7,5 procent under andra kvartalet. En liknande utveckling syns i relation till den totala lönesumman i sin helhet som ökar med 7 procent samt i relation till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften i samhället vilket kommer att gynna konsumtionen och näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets andra kvartal rapportera betydligt färre företagskonkurser jämfört med samma period förra året och fler nystartade företag.  Under det andra kvartalet sker det en positiv vändning på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta ökar med 0,3 procent och antalet lediga jobb ökar med drygt 60 procent. Samtidigt minskar antalet varslade personer med 84 procent och arbetslösheten med 0,2 procentenheter.  Antalet invånare ökar med 0,6 procent eller 29 000 personer i Stockholmsregionen, vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Turismen återhämtar sig under det andra kvartalet från de låga nivåerna samma period förra året och ökar nu med 73 procent.

Läs mer om Återhämtning för konjunkturen påbörjad