Nyheter

Filtrera på kategori

Visar 25 resultat

Näringslivsservice (NKI/NUI) 10 mar 2022

Kom igång med NKI och NUI

Är du intresserad av att arbeta med kundundersökningar inom dessa områden? Här finns information och dokument som hjälper dig att komma igång. Kontakta oss om du har några frågor eller behöver stöd i ditt uppstartsarbete. Kontaktuppgifter Kom igång Observera att SBA:s instruktioner och upphandlingsmall skiljer sig något från SKR:s, då det är obligatoriskt att mäta upphandling och samtliga sex myndighetsområden för SBA:s partnerkommuner sedan 2021. SBA-Mall upphandling 2022Ladda ner Instruktioner SBA-kommuner 2022-års NKI- och NUI-undersökningLadda ner Nöjd Kund Index (NKI): NKI - Enkät Insikt 2022Ladda ner Nöjd Upphandling Index (NUI): Obligatoriskt för SBA-kommuner från och med 2021. NUI - Enkät 1 Insikt 2022 Ladda ner NUI-enkät 2-4 Insikt 2022Ladda ner

Läs mer om Kom igång med NKI och NUI
Konjunkturrapporter 10 jan 2022

Tydlig återhämtning för konjunkturen

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Återhämtningen fortsätter däremot starkt under årets tredje kvartal som bjuder på en rad positiva signaler. Allra tydligast är detta på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet.

Läs mer om Tydlig återhämtning för konjunkturen
Konjunkturrapporter 29 sep 2021

Återhämtning för konjunkturen påbörjad

Under årets andra kvartal ser vi att regionen som helhet bjuder på en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Konjunkturen i SBA-regionen 2021 - Kvartal 2 Samtliga konjunktursrapporter Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser. Under årets andra kvartal ser vi en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Positiva signaler syns även på arbetsmarknaden med en stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet. Antalet sysselsatta invånare ökar med 29 000 personer i regionen och antalet arbetslösa minskar med drygt 7 800 personer. Lönesumman i privat sektor ökar med 7,5 procent under andra kvartalet. En liknande utveckling syns i relation till den totala lönesumman i sin helhet som ökar med 7 procent samt i relation till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften i samhället vilket kommer att gynna konsumtionen och näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets andra kvartal rapportera betydligt färre företagskonkurser jämfört med samma period förra året och fler nystartade företag.  Under det andra kvartalet sker det en positiv vändning på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta ökar med 0,3 procent och antalet lediga jobb ökar med drygt 60 procent. Samtidigt minskar antalet varslade personer med 84 procent och arbetslösheten med 0,2 procentenheter.  Antalet invånare ökar med 0,6 procent eller 29 000 personer i Stockholmsregionen, vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Turismen återhämtar sig under det andra kvartalet från de låga nivåerna samma period förra året och ökar nu med 73 procent.

Läs mer om Återhämtning för konjunkturen påbörjad
Konjunkturrapporter 8 jul 2021

Positiva signaler men fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

Fjolåret präglades starkt av den pågående Covid-19 pandemin med stora negativa konsekvenser på konjunkturen. Konjunkturrapporten för det första kvartalet 2021 bjuder dock på en rad positiva signaler. Konjunkturen i SBA-regionen 2021 – Kvartal 1 Samtliga konjunktursrapporter Under årets första kvartal ser vi att regionen som helhet bjuder på en rad positiva signaler som en stigande lönesumma, färre konkurser och ett ökat nyföretagande. Å andra sidan ser det fortsatt mörkt ut vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta invånare minskar med 62 000 personer i regionen och antalet arbetslösa har ökat. Särskilt oroande är att de långtidsarbetslösa har ökat med drygt 16 procent jämfört med förra året. Däremot finns det indikationer på att arbetslösheten har börjat plana ut. Lönesumman i privat sektor ökar för första gången på ett år och stiger även totalt sett och i förhållande till per sysselsatt och invånare. Detta är ett viktigt styrkebesked för den generella köpkraften vilket kommer att gynna näringslivet på sikt i samband med återhämtningen. Därtill kan årets första kvartal rapportera färre företagskonkurser och fler nystartade företag. Konkurserna inom Hotell- och restauranger har stigit jämfört med förra året. Flest konkurser återfinns inom byggindustrin och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap & teknik. Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under årets första kvartal. Antalet sysselsatta minskar med 2,6 procent i regionen, vilket motsvarar 62 000 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 18 procent och arbetslösheten stiger med 1,1 procentenheter till 6,1 procent. Däremot minskar antalet varslade personer med 82 procent jämfört med förra årets rekordnivåer. Antalet invånare ökar med 0,5 procent eller 22 000 personer, vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Turismen drabbas fortsatt hårt och de kommersiella övernattningarna minskar med 39 procent jämfört med förra året.

Läs mer om Positiva signaler men fortsatt nedgång i spåren av Covid-19
Om SBA Omvärldsbevakning 2 jun 2021

Framtidens näringsliv i Stockholmsregionen

Styrgruppen inom Stockholm Business Alliance beslutade i början av 2021 att ta fram en framtidsanalys gällande näringslivets utveckling. Konsultföretaget Sweco har nu sammanställt en rapport med syfte att stärka medlemskommunerna vad gäller strategisk inriktning inom näringslivsutveckling. Framtidens Näringsliv i StockholmsregionenLadda ner Analysen beskriver hur näringslivet kommer att förändras under 2020-talet med utblick mot 2030. Utgångspunkten är fyra megatrender – klimatförändringar, globalisering, urbanisering och digitalisering – och deras omstöpande kraft. Analysen innehåller även en fördjupning av sju regionala nyckelbranschers tillväxtutsikter samt en beskrivning av hur fyra europeiska storstadsregioner hanterat coronakrisen ur ett näringslivsperspektiv. Rapporten avslutas med ett antal övergripande slutsatser i scenarieform. Analysen baseras på historisk bransch- och arbetsmarknadsdata, 2019 års långtidsutredning, demografiska prognoser, en omfattande granskning av forskning och utredningar samt en intervjustudie. Den totala rapporten på 100 sidor kan fås genom mail till elisabeth.sjogren@stockholm.se

Läs mer om Framtidens näringsliv i Stockholmsregionen