Nyheter

Filtrera på kategori

Visar 24 resultat

Näringslivsservice (NKI/NUI) 9 apr 2021

SBA-konferens om myndighetsutövning, upphandling och etableringsservice

Du som arbetar med tillsyn, tillstånd eller upphandling är en nyckelperson för att stärka det lokala företagsklimatet. Stockholm Business Alliance bjuder in till en kostnadsfri konferens, där dina erfarenheter och kunskaper om hur vi kan förbättra myndighetsutövning samt offentliga inköp står i fokus. ANMÄL DIG HÄR 22 APRIL 13.00 – 16.00 Programmet kommer bland annat att innehålla: Vad kan kommunerna göra för att stärka företagsklimatet?- Inspel från Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd samt Tillväxtverket Så skapas hållbar framgång genom kunddriven kvalitetsutveckling- Mats Deleryd, VD på SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling Vikten av tvärsektoriell samverkan för att lyckas med företagsetableringar- Erfarenheter från kommuner Breakouts inom respektive myndighetsområde med sakkunniga processledare och externa organisationer- Brandskydd; Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB- Bygglov; Boverket och SKR- Livsmedelskontroll; SKR och dialog förs med sektorsmyndighet- Markupplåtelse; SKR- Miljö- och hälsoskydd; Naturvårdsverket- Serveringstillstånd; Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen- Upphandling; Upphandlingsmyndigheten- Etableringsservice/offertberedskap Se hela programmet Denna uppskattade SBA-konferens inom myndighetsutövning har tidigare arrangerats fysiskt som en lunch till lunch-konferens. I år blir det istället en digital konferens den 22 april kl 13.00-16.00. Observera att Upphandling är ett nytt område som får ett eget spår på konferensen genom den nya och obligatoriska undersökningen: Nöjd Upphandlings Index, NUI.Konferensen är kostnadsfri och arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner. Välkommen med din anmälan. ANMÄL DIG HÄR

Läs mer om SBA-konferens om myndighetsutövning, upphandling och etableringsservice
Konjunkturrapporter 31 mar 2021

Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19

2020 präglades av den pågående Covid-19 pandemin vilket medfört en tuff situation för många av regionens företagare och konsumenter. Läs mer i fjärde kvartalets konjunkturrapporter. Konjunkturen i SBA-regionen 2020 - Kvartal 4Ladda ner Samtliga konjunktursrapporter Under det fjärde kvartalet 2020 ser vi att regionen som helhet avslutar året med positiva signaler från näringslivet med ökat nyföretagande och färre konkurser. Å andra sidan ser det fortsatt mörkt ut vad gäller utvecklingen på arbetsmarknaden. Antalet varsel ökar – om än inte lika dramatiskt som vid årets inledning – tillsammans med en stigande arbetslöshet och färre lediga jobb. Noterbart fortsätter också de kommersiella övernattningarna att minska, vilket fortsatt understryker besöksnäringens svåra situation. Lönesumman i privat sektor sjunker för tredje kvartalet i rad men ökar något i förhållande till per invånare och sysselsatt. Detta riskerar att medföra en minskad köpkraft vilket på sikt påverkar näringslivet negativt genom en minskad konsumtion av varor och tjänster. Det fjärde kvartalet kan däremot rapportera färre företagskonkurser och fler nystartade företag. Konkurserna inom Hotell- och restauranger har avtagit under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2019. Flest konkurser återfinns inom Byggindustrin och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap & teknik. Arbetsmarknaden försvagades ytterligare under det fjärde kvartalet. Antalet sysselsatta minskar med 1,9 procent i regionen, vilket motsvarar 44 000 personer. Vidare minskar antalet lediga jobb med 18 procent samtidigt som antalet varslade personer ökar med 13 procent. Arbetslösheten ökar med 1,4%-enheter i regionen till 6,1 procent. Antalet invånare ökar med 0,5 procent eller 25 000 invånare vilket liknar utvecklingen i Sverige som helhet. Nästan halva Sverige befolkning bor inom regionen.

Läs mer om Fortsatt nedgång i spåren av Covid-19
Investeringar och etableringar 26 mar 2021

Ta del av SBAs checklista vid hotelletablering

Ta del av SBAs sammanställda checklista som kan användas för att ta reda på om det finns en marknad för ett nytt hotell i din kommun. Dokumentet är tänkt som ett stöd och ett praktiskt verktyg att använda innan du går vidare och gör en riktig kommunanalys med hjälp av konsult: Checklista-vid-hotelletablering-SBA-2021Ladda ner

Läs mer om Ta del av SBAs checklista vid hotelletablering
Investeringar och etableringar 26 mar 2021

Unik etablering i Eskilstuna – Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor

Shenzhen Senior Technology Material (Senior) investerar 2,5 miljarder kronor fram till 2025 i en industrianläggning i Eskilstuna, en unik etablering inom svensk batteriindustri som förväntas skapa förutsättningar för 500–600 arbetstillfällen. Anläggningen blir en av Europas största fabriker för separatorfilm för litiumbatterier och kommer att verka som underleverantör till Northvolt.  Etableringen i Eskilstuna är företagets första investering och produktionsanläggning utanför Kina där anläggningen i Eskilstuna enligt företaget ska utvecklas till deras europeiska huvudkontor. – Det är självklart mycket glädjande att vi lyckats landa i en gemensam lösning för Seniors satsning här i Eskilstuna. Ett intensivt arbete med professionell stöttning från Business Sweden och Invest Stockholm. Denna betydande etablering bekräftar både Eskilstunas industri- och logistikposition i Sverige, vilket känns extra bra, säger Manuel Brändeborn, marknadschef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Urvalsprocessen har varit omfattande och anledningen till valet av Eskilstuna har bland annat handlat om stadens strategiska logistikläge och möjligheten till att använda hållbara transporter för råvaror via Eskilstuna kombiterminal. En annan anledning är tillgången till den tekniska kompetens som finns i regionen. Industrianläggningen kommer att förse Northvolt med separatorer till deras nybyggda gigafabrik i Skellefteå. Via Eskilstuna Kombiterminal kommer både råvaror som färdiga produkter att transporteras till och från Eskilstuna.  Läs mer om etableringen: Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor i Eskilstuna – unik etablering inom svensk batteriindustri Senior Technology Material invests SEK 2.5 billion in the Stockholm region

Läs mer om Unik etablering i Eskilstuna – Senior Technology Material investerar 2,5 miljarder kronor
Investeringar och etableringar 2 mar 2021

Erfarenheter från fyra investeringsprocesser

Tillväxtanalys har studerat processerna för fyra stora kunskapsintensiva investeringar och samlat erfarenheter och åsikter om attraktion, aktörer och främjandesystem. I denna rapport lyfts ett lyckat case där Invest Stockholm arbetat med life science-företaget Valneva.

Läs mer om Erfarenheter från fyra investeringsprocesser