4 dec 2023

SBA-konjunkturen fortsätter nedåt

Konjunkturindikatorerna för SBA-regionen följer den svaga utvecklingen i världsekonomin. Under det tredje kvartalet 2023 ökar konkurserna samtidigt som nyföretagandet minskar. Arbetsmarknaden är stark, men en avmattning börjar synas även här.

Företagskonkurserna stiger med 50 procent och nyföretagandet minskar med 13 procent jämfört med samma kvartal förra året. SBA-regionen följer Sveriges totala utveckling.

Arbetsmarknaden har tidigare hållit sig stark, men tecken på avmattning börjar synas. Under tredje kvartalet sjönk arbetslösheten med 0.5 procentenheter på årsbasis, men ökar i jämförelse med det föregående kvartalet. Faktumen att antalet lediga jobb minskar och varslen ökar, tyder på att arbetsmarknaden kommer försvagas ytterligare i regionen framöver.

Konkjunkturrapporten per län kvartal 3