Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med Stockholm Business Alliance. Hör gärna av dig till oss om du undrar över något!

Staffan Ingvarsson

VD, Stockholm Business Region

staffan.ingvarsson@stockholm.se

Elisabeth Sjögren

Huvudprojektledare för Stockholm Business Alliance

elisabeth.sjogren@stockholm.se

+46 70 472 80 64

Stefan Frid

Ansvarig för Företagsklimat (NKI/NUI), Stockholm Business Alliance

stefan.frid@stockholm.se

+46 70 472 80 16

Om Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 53 kommuner i åtta län. Vårt syfte är att attrahera utländska investeringar till regionen, att marknadsföra regionen internationellt och att förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning.

Stockholm Business Alliance drivs av Invest Stockholm, som är Stockholms stads officiella näringslivsbolag. Invest Stockholm arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Invest Stockholms hemsida

Invest Stockholm är i sin tur en del av Stockholm Business Region. Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Stockholm Business Regions hemsida