13 mar 2024

SBA-konjunkturen svag även under Q4

Under det fjärde kvartalet 2023 ökar konkurserna kraftigt i SBA-regionen, samtidigt som nyföretagandet minskar. Arbetsmarknaden ser också en ytterligare försvagning.

Konkurserna i regionen ökar med 28 procent och nyföretagandet minskar med 12 procent jämfört med samma kvartal förra året. Utvecklingen är negativ i samtliga län inom SBA, där byggindustrin står för de flesta konkurserna.

Arbetslösheten uppgår i kvartal fyra till 6.8 procent, vilket är en ökning med 0.1 procentenheter jämfört med föregående år. Den minskar dock i flera SBA-län, men det är framför allt den svaga utvecklingen i Stockholm och Uppsala som påverkar totalen.

Intervju med Jessica Martinsson, VD på SwedenBIO

De senaste 15 åren har life science vuxit till att utgöra en viktig basnäring för Sverige, vilket syns tydligt i exportsiffrorna. I rapporten återfinns en intervju med Jessica Martinsson som berättar om vad som händer inom svensk life science, hur Sverige står sig i ett globalt perspektiv och vad hon tror om branschens framtidsutsikter.

Konkjunkturrapporten per län kvartal 4