19 jun 2024

SBA-konjunkturen inledde svagt 2024

Under det första kvartalet 2024 fortsätter konkurserna att stiga, nyföretagandet minskar och arbetsmarknadsutvecklingen är fortsatt svag.

Företagskonkurserna steg med 61 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Samtidigt minskar nyföretagandet med 9 procent i SBA-regionen som helhet, där det bara är Östergötlands län som inte visar negativa siffror. Sverige som helhet har en liknande utveckling.

Sysselsättningen i regionen minskade även marginellt på årsbasis. Samtidigt steg arbetslösheten med 0,3 procentenheter, alla län förutom Uppsala, Dalarna och Värmland bidrog till den stigande arbetslösheten. Antalet lediga jobb minskade samtidigt som varslen försatte att öka. Sammantaget tyder detta på att arbetsmarknaden försvagas i regionen framöver.

Intervju med chefsekonom på Swedbank

Vilka konsekvenser för näringslivet kan vi vänta oss av fortsatta räntesänkningar, och hur påverkar det kommunernas ekonomier? I rapporten delar Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, med sig av sina prognoser och tankar kring vad som är att vänta gällande nya etableringar och investeringar framåt, samt vilka effekter det kan ge på kort och lång sikt.

Konkjunkturrapporten per län kvartal 1