Näringslivsservice (NKI/NUI) 2021

Godkända leverantörer för att genomföra NKI- och NUI-undersökningen

Nedan följer en lista med samtliga godkända leverantörer inklusive kontaktuppgifter.

Sweco

Kontaktperson: Gunnar Lindqvist           
Telefon: 072-530 35 13
E-post: gunnar.lindqvist@sweco.se

Origo Group

Kontaktperson: Tobias Jönsson
Telefon: 070- 794 66 86
E-post förfrågningar: anbudinsikt@origogroup.com

Enkätfabriken

Kontaktperson: Erik Granberg
Telefon: 070-236 93 83
E-post: erik.granberg@enkatfabriken.se

Indikator

Kontaktperson: Edvin Boije
Telefon: 070-271 79 54
E-post: edvin.boije@indikator.org

Uppdaterad 12 november, 2021