Näringslivsservice: NKI-servicemätning
Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Kommunens service är en av flera viktiga delar av hur man uppfattar företagsklimatet. Därför genomför partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA, en kundundersökning för att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen.

Kundundersökningen har genomförts vartannat år sedan SBA bildades 2006. År 2010 topprankade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersökningen i en rapport – Räkna räkna ranka – som jämförde nio olika rankingar gällande företagsklimat. Sedan 2010 erbjuder SKL samma kundundersökning till övriga Sveriges kommuner.

SBA och SKL har ett nära samarbete kring undersökningen. Tillsammans med SKL genomförs undersökningen av majoriteten av Sveriges kommuner. Sedan 2016 ska undersökningen genomföras varje år för partnerkommunerna inom SBA. SKL erbjuder övriga kommuner detsamma.

Här hittar du mer information om:

 

Kontakt

Stefan Frid
08 – 508 28 016
Stefan.frid@stockholm.se

 

 

Komma igång med 2019-års NKI-undersökning

SBA har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram dokument inför 2019-års NKI-undersökning:

 

 

 

Insatser inom SBA

SBA bistår kommunerna med stöd innan, under och efter undersökningens genomförande. Det kan vara såväl support inför upphandlingen av undersökningen som att på plats tolka resultatet och tillsammans med handläggare göra workshops för att stärka kundnöjdheten.

NKI-råd

År 2015 inrättade SBA ett NKI-råd i syfte att utbyta erfarenheter gällande myndighetsutövning samt kraftsamla kring gemensamma intressen.

Ett av NKI-rådets initiativ var en gemensam konferens inom den kommunala myndighetsutövningen.

Medlemmar i NKI-rådet:

  • Ann-Charlotte Berger D’Argy, Uppsala
  • Annika Janglund, Gävle
  • Monica Ivnäs, Södertälje
  • Britt Forsberg, Norrköping
  • Denis Oreskovic, Eskilstuna
  • Erik Åqvist, Linköping
  • Helena Aronsson, Örebro
  • Jennie Sträng, Västerås
  • Evrim Erdal, Stockholm
  • Stefan Frid, Stockholm (SBA)

 

 SBA-konferens

Invest Stockholm och NKI-rådet ska verka för att bli en mötesplattform inom den kommunala myndighetsutövningen i Stockholmregionen med syfte att utbyta erfarenheter och driva gemensamma insatser. För andra året i rad genomför vi därför en konferens där vi samlar regionen. Årets konferens –  ”Smartare tillsammans” – genomfördes den 3-4 maj på Quality Hotel Globe.

248 deltagare var anmälda till konferensen och totalt deltog 48 kommuner enskilt eller genom förbund tillsammans med bl a SKL, Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Boverket, Lantmäteriet, IQ Samhällsbyggnad, Kommittén för enklare byggregler, Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen.

Nedan kan du ta del av:

>>> visade presentationer

>>> interaktiva svar från deltagare och utvärdering från konferensen

>>> sammanställning från workshop

 

NKI-rapporter

Sedan kommunerna började mäta företagens nöjdhet inom den kommunala myndighetsutövningen har företagen blivit alltmer nöjda.

Kommunerna kan följa sitt resultat genom:

– Rankingrapporter framtagna av SBA och SKL.

– Att följa sitt resultat löpande under året i SKL:s webbportal. Kontakta fredrik.berglund@skl.se om kommunen saknar inlogg.

– Kommunrapport/er från leverantör.