3 Nov, 2022

Digital utbildning om etablering

Välkommen på en digital utbildning om etableringsprocessen och hur man bäst paketerar sin kommuns styrkor. Anmälan till elisabeth.sjogren@stockholm.se