30 Mar, 2022

Etableringsfrämjande arbete i kommuner

Vilka faktorer bidrar till fler företagsetableringar och skapar tillväxt? Hur kan kommuner arbeta mer träffsäkert för att attrahera etableringar?

Hur kan kommuner arbeta mer träffsäkert för att skapa intresse och attrahera etableringar? Vilka faktorer bidrar till fler företagsetableringar och skapar tillväxt?

Under våren genomförs en utbildningsserie kring etableringsfrämjande arbete i kommuner. Tre utbildningstillfällen för dig som vill vässa verktygslådan och öka din kunskap i att främja och attrahera etableringar. Utbildningarna arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner.

  • 30 mars, klockan 10.30-11.30, möte i Skype.
    Betydelsen av en genomarbetad näringslivs- och etableringsstrategi
  • 20 april, klockan 13.00-14.00, möte i Skype.
    Så paketeras kommunens erbjudande – Fokus marktillgång
  • 5 maj, klockan 10.30-11.30, möte i Skype.
    Så paketeras kommunens erbjudande – Fokus kompetensförsörjning

Anmälan görs direkt till Elisabeth Sjögren, elisabeth.sjogren@stockholm.se
Passa på och anmäl dig till samtliga tillfällen på en gång.

Välkommen med din anmälan!