5 May, 2022

Etableringsfrämjande arbete i kommuner

Så paketeras kommunens erbjudande – Fokus kompetensförsörjning

Hur kan kommuner arbeta mer träffsäkert för att skapa intresse? Vad krävs det av kommuner för att attrahera etableringar till sin region? Vilka faktorer bidrar till fler företagsetableringar och skapar tillväxt?

Under våren genomförs en utbildningsserie i tre fristående delar kring etableringsfrämjande arbete i kommuner. För dig som vill vässa verktygslådan och öka din kunskap ytterligare inom området etableringar och tillväxt. Missa inte det tredje och sista tillfället i utbildningsserien med tema kompetensförsörjning.

  • 5 maj, klockan 10.30-11.30, möte i Skype.
    Så paketeras kommunens erbjudande – Fokus kompetensförsörjning

Utbildningarna arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner.
Anmälan görs direkt till Elisabeth Sjögren, elisabeth.sjogren@stockholm.se.

Välkommen med din anmälan!