20 Apr, 2022

Etableringsfrämjande arbete i kommuner

Så paketeras kommunens erbjudande – Fokus marktillgång

Hur kan kommuner arbeta mer träffsäkert för att skapa intresse och attrahera etableringar till sin region? Vilka faktorer bidrar till fler företagsetableringar och skapar tillväxt?

Under våren genomförs en utbildningsserie i tre fristående delar kring etableringsfrämjande arbete i kommuner. Seminarierna är för dig som vill vässa verktygslådan och öka din kunskap och lyckas bättre med etableringar till din region. Passa på och anmäl dig till båda utbildningstillfällena.

  • 20 april, klockan 13.00-14.00, möte i Skype.
    Så paketeras kommunens erbjudande – Fokus marktillgång
  • 5 maj, klockan 10.30-11.30, möte i Skype.
    Så paketeras kommunens erbjudande – Fokus kompetensförsörjning

Utbildningarna arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner.
Anmälan görs direkt till Elisabeth Sjögren, elisabeth.sjogren@stockholm.se

Välkommen med din anmälan!