9 Dec, 2021

Framtidens näringsliv och Sveriges konkurrenskraft

Insikter och slutsatser från studien om framtidens näringsliv presenteras den 9 december, därefter samtal med Jacob Wallenberg, ordförande Investor och Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad om Sveriges konkurrenskraft och betydelsen av internationella kommunikationer.

Seminariet vänder sig i första hand till KSOer och kommundirektörer från SBAs medlemskommuner.

Anmälan endast via inbjudan.