2 Jun, 2021

Framtidsanalys för näringslivet inom Stockholmsregionen

2 juni kl 10.00–11.00.

Presentation av en framtagen rapport ”Framtidsanalys för näringslivet inom Stockholmsregionen”

I syfte att stärka medlemskommunerna inom SBA och deras strategiska förmåga vad gäller näringslivsutveckling fick konsultföretaget Sweco i uppdrag från styrgruppen att ta fram en framtidsanalys.

Anmäl dig här