20 Mar, 2024

Introduktion för nyanställda inom kommunerna till SBA-samarbetet

Tid: 10:00-10:45 Digitalt

För info och anmälan, kontakta elisabeth.sjogren@stockholm.se