20 Oct, 2022

Konferens på temat företagsklimat

Välkommen till den årligen återkommande konferensen inom myndighetsutövning och upphandling på Quality Globe Hotel. På konferensen ska vi föra dialog med sakkunniga processledare kring hur vi tillsammans kan stärka företagsklimatet genom myndighetsutövning, etableringsservice och upphandling.

Vi vill ha en god representation från SBA-kommuner inom de olika fördjupningsområdena så säkerställ att din kommun närvara med rätt personer genom att sprida anmälningslänken; Apsis Newsletter Pro (anpdm.com). Konferensen är kostnadsfri och exklusivt för SBA:s partnerkommuner. Varmt välkomna!