21 Oct, 2021

NKI-konferens

Den 21 oktober 2021 kl 13:00-16:00 arrangerar Stockholm Business Alliance, SBA, en digital och kostnadsfri konferens för SBA:s partnerkommuner där fokus är dialogerfarenhetsutbyte och utveckling. På agendan är hur vi kan stärka det lokala företagsklimatet genom en ändamålsenlig myndighetsutövning och etableringsservice.

Anmäl dig här

Vi har bjudit Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd för att föra dialog kring hur bl a olika undersökningar kan stötta kommunerna i att stärka företagsklimatet. Därefter ska vi tillsammans med sakkunniga processledare och flera sektorsmyndigheter föra dialog kring hur vi tillsammans kan ta nästa steg i detta arbete.

Vem: Du som direkt eller indirekt arbetar med företagsklimat, myndighetsutövning* eller etableringar.
När: 21 oktober, kl 13:00-16:00
Plats: Digital
Anmärkning: Kostnadsfri och exklusivt för Stockholm Business Alliance (SBA) partnerkommuner

*Brandskydd, Bygglov, Livsmedelskontroll, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd.