24 Mar, 2022

SBA-Event i hybridformat

Eventet arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner.

Den 24 mars bjuder Stockholm Business Alliance in till ett event i hybrid-format som berör flera aktuella ämnen som etableringsfrämjande arbete, framtidens näringsliv och företagsklimat i kommunen.

Programmet kommer bland annat att innehålla

  • Det investeringsfrämjande arbetet för 2022 och resultaten 2021
  • Övergripande om arbetet med Näringslivsservice framåt
  • Mätningen av myndighetsutövningen och Nöjd-upphandlings-index (NUI)
  • Representanter från SWECO insikter från rapporten Framtidens näringsliv och djupdykning för regionens strategiskt viktiga branscher.

Datum: 24 mars
Tid: Klockan 13.00-14.00
Plats: Digitalt och på Norrsken, Birger Jarlsgatan 15, Stockholm

Eventet arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner.
Anmälan görs direkt till Elisabeth Sjögren, elisabeth.sjogren@stockholm.se

Välkommen med din anmälan!