22 Apr, 2021

SBA-konferens – Om myndighetsutövning, upphandling och etableringsservice

22 APRIL 13:00 – 16:00

Se programmet här

Anmäl dig här

Du som arbetar med tillsyn, tillstånd eller upphandling är en nyckelperson för att stärka det lokala företagsklimatet – en roll som idag är viktigare än någonsin! Det är ofta genom er som företag möter kommunen. 

Stockholmsregionen har drabbats hårt av pandemin. Vi måste alla hjälpas åt för att bistå och återstarta näringslivet på bästa sätt. Stockholm Business Alliance vill därför bjuda in dig till en kostnadsfri konferens, där dina erfarenheter och kunskaper om hur vi kan förbättra myndighetsutövningen samt offentliga inköp står i fokus.

Programmet kommer bland annat att innehålla:

Vad kan kommunerna göra för att stärka företagsklimatet?

 • Inspel från Svenskt Näringsliv, Näringslivets Regelnämnd samt Tillväxtverket

Så skapas hållbar framgång genom kunddriven kvalitetsutveckling

 • Mats Deleryd, VD på SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Vikten av tvärsektoriell samverkan för att lyckas med företagsetableringar

 • Erfarenheter från kommuner

Breakouts inom respektive myndighetsområde med sakkunniga processledare och externa organisationer

 • Brandskydd; Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB
 • Bygglov; Boverket och SKR
 • Livsmedelskontroll; SKR och dialog förs med sektorsmyndighet
 • Markupplåtelse; SKR
 • Miljö- och hälsoskydd; Naturvårdsverket
 • Serveringstillstånd; Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen
 • Upphandling; Upphandlingsmyndigheten
 • Etableringsservice/offertberedskap

Denna uppskattade SBA-konferens inom myndighetsutövning har tidigare arrangerats fysiskt som en lunch till lunch-konferens. I år blir det en digital konferens den 22 april kl 13:00-16:00.

Observera att ”Upphandling” är ett nytt område som får ett eget spår på konferensen genom den nya och obligatoriska undersökningen: Nöjd Upphandlings Index, NUI.

Välkommen med din anmälan nedan. Konferensen är kostnadsfri och
arrangeras exklusivt för SBA:s partnerkommuner.

Väl mött!

Anmäl dig här