22 Oct, 2021

SBA-seminarium – Internationell marknadsföring

Hur jobbar vi tillsammans på bästa sätt för att attrahera internationella talanger till regionen? Och varför är det så viktigt? Det fokuserar vi på vid årets digitala träff för kommunikatörer inom Stockholm Business Alliance. 

Att vara en attraktiv plats för internationella talanger att flytta till kan vara avgörande för att en kommun ska landa en internationell miljardetablering. Vad är det då som gör en plats attraktiv för en internationell talang? Vad söker de efter? Vad bara måste finnas på plats och vad är det som gör att mindre kommuner kan ha lika stor chans att attrahera de bästa talangerna som storstäderna i framtiden?

Vi berättar om våra erfarenheter av arbetet med att attrahera talanger (och investeringar) till Stockholmsregionen, om framgångar och utmaningar med kampanjer samt insiktsarbetet inför vår nya digitala lösning för målgruppen.

Därefter inspireras vi av

Däremellan hoppas vi på både diskussion och erfarenhetsutbyte!

Varmt välkomna,

Elisabeth Sjögren
Project director — Stockholm Business Alliance — Invest Stockholm

Marie Sundström
PR and Marketing Manager — Invest Stockholm