24 Nov, 2022

Konferens om etableringar och investeringar

Välkommen på en fullspäckad dag med bland annat omvärldsspaning, goda exempel med paketering från Norrköping och Linköping och gästföreläsare från Vattenfall. Dessutom föreläsning av Klas Eklund, ekonom, om situationen i världen. Här kan du anmäla dig!