7 Dec, 2022

Utbildningstillfälle ”Know your client”

Know your client – en utbildning som vi erbjuder inom SBA för att underlätta för medlemskommuner att identifiera eventuella risker och kunna genomföra en snabb bakgrundskontroll. Vi visar några enkla knep och kostnadsfria verktyg (OSINT – open source intelligence) som man kan ha nytta av – både om man jobbar med investeringsfrågor men även om man bara lever i vår digitaliserade värld. Utbildningen hålls av Timea Thunman, som är projektledare inom tech och datacenter på SBA och även f d journalist.

Ta kontakt med Elisabeth Sjögren för inbjudan till digitalt utbildningstillfälle!